Tamil. Tamil. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-10-24 Reference: Anonymous, Last Update: 2020-10-14 Usage Frequency: 1 ஒருசில சொற்களே கலந்திருந்ததால் அவை தமிழறிஞர் கண்ணைக் கவர்ந்தில. English.
அக்காலத்தில் மொழியாராய்ச்சியும் தென்மொழி -வடமொழிப் போராட்டமும் இன்மையால் , திருவள்ளுவர் தம் கருத்தைத் தமிழொழுக்கத்தின் சிறப்பை நிலைநாட்டுவதிற் செலுத்தினாரேயன்றி மொழித்தூய்மை போற்றுவதிற் செலுத்தவில்லை. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-05-02 We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, Usage Frequency: 3, Usage Frequency: 2.

Quality: விருப்பு, வெறுப்பு, மயக்கம் என்னும் இம்மூன்றன் பெயருங்கூட உள்ளத்திற்குள் இல்லாது போனால், அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் இல்லாமல் போகும்.

Quality:

Usage Frequency: 3 Reference: Anonymous, Last Update: 2020-08-11 Quality: Quality: Quality: Quality: Usage Frequency: 1 Usage Frequency: 1 காரணமாய அக்குற்றங்களைக் கொடுத்தார் காரியமாகிய வினைகளைச்செய்யாமையின், அவர்க்கு வரக்கடவ துன்பங்களும் இலவாதல் மெய்உணர்வின்பயன் ஆகலின், இவை இரண்டுபாட்டும்இவ்வதிகாரத்த வாயின. Quality: Quality:
Reference: Anonymous, Last Update: 2020-08-24 Last Update: 2018-03-08 Naamam Ketakketum Noi, திருக்குறள் ஓவியம்: ஓவிய ஆசிரியர் திரு.செ.நடராசன், நல்லூர் விஜயாபுரம். தொடக்கமிலியாகிய அறியாமையும், அது பற்றி யான்எனமதிக்கும் அகப்பற்றும், அது பற்றி எனக்கிதுவேண்டு மென்னும் அவாவும், அது பற்றி அப்பொருட்கண் செல்லும் ஆசையும், அது பெறாவழியெழுஞ் சினமும் என வடநூலார் கூறும் குற்றம் ஐந்தனுள், அகப்பற்றை அறியாமைக் கண்ணும் அவாவை ஆசைக் கண்ணும் திருவள்ளுவர் அடக்கிக் காமவெகுளி மயக்கமென மூன்றாகக் கூறியதாகப் பரிமேலழகர் உரைப்பர். அல்லாக்கால்,

If the very names of these three things, desire, anger, and confusion of mind, be destroyed, then will also perish the evils (which flow from them). Usage Frequency: 1


Nellu Meaning In English, Miranda Jones Wikipedia, Bad Taste In Back Of Throat, What Is Media Ownership And Control, Penn State Football 2020 Roster, What Chemical Compounds Are Responsible For The Colors Of Fireworks, Virginia Beach Fireworks Laws, Fleet Management 4th Engineer Salary, Symbiotic Plants Examples, Movement Pronunciation, Hong Kong Weather January What To Wear, Logitech K780 Command Key, Numberblocks Hide And Seek Apk, Aku Meaning Hawaiian, Where Was Martha Marcy May Marlene Filmed, Fsu Football 2019, Who Owns Browning Arms Company, Goodness Of The Lord, Davis High Football Schedule, Treasure Of The Rudra's Manual, How Much Do Congressional Staffers Make, Mary Tyler Moore Tribute, State Board Of Equalization Express Login, Medical Oncology Journal Abbreviation, Camping L'hippocampe Argeles, Cricket Lesson Plans Pdf, Synergy Definition Biology, Globalfest2020 Cancelled, Burnley V Man City Prediction, Shadow Fight 2 Special Edition Mod Apk Unlimited Everything And Max Level, Emirates Foundation Jobs, Safe And Sane Fireworks Las Vegas, The Synergy Company, Nate Burleson Contract, Pustule Medical Definition, Watchmen 2, James Fenimore Cooper, Maloney Name Origin, Sunday Kind Of Love (karaoke), Star Ocean: Anamnesis Global, Boulevard Short Form, Nighthawks Diner Location, Samurai Jack Flash Game, Live Fraser Fir Trees For Sale, How To Pronounce Gaelic, Logitech G213 Review, American University California, The Batman Adventures 5, C7osure Lyrics, Sweeney Irish Myth, Ari The Don Height, The Marvelous Misadventures Of Flapjack Characters, Nj Fireworks Statute, I Have Failed You Future, 4th Of July Fireworks Seattle, London Weather In March, Creeping Buttercup Edible, Julia Pott Wiki, Bethel Music Goodness Of God, Jessica Raine Net Worth, Cbeebies Programmes, Johnny Famechon Statue, 9pm 24-hour Time, How To Make A Whistle, Canucks Mask Covid, Haudenosaunee Food, Grammy Hall Of Fame Location, Apple Magic Keyboard With Numeric Keypad Stand, World Facts, Irwin And Mandy, Untamed Walibi Holland, Shadow Fighter Amiga, Eden Lake Minnesota, Effects Of Media Convergence On Journalism, Ideas For Diy Ornaments,