Penktokų kelionė po Anykščių kraštą

71827739 690239851483972 4067085397950201856 nRugsėjo 27 dieną Radviliškio progimnazijos penktokai, lydimi auklėtojų Aušros Krasuckienės ir Virginijaus Pluko, išvyko į mokomąją – pažintinę išvyką po Anykščių kraštą.
Saulėtą rudens dieną mokiniai aplankė Siauruko muziejų , dalyvavo edukacijoje „Siauruko atradimai kiekvienam smalsučiui''. Mokiniai susipažino su geležinkelio istorija, važiavo „drezina", o apžiūrėję eksponatus geležinkelio viršininko kabinete, parašė linkėjimus į svečių knygą.
Šeimynikštėlių piliakalnyje (galimai Vorutoje) dalyvavo edukacijoje „Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...". Mokiniams labai patiko gyvoji Lietuvos XIII amžiaus istorija. O ypač sužavėjo veiklos pilies kieme. Šaudėme iš lanko, kovėmės kalavijais, mušėmės su maišais, mėtėme kilpas, šovėme iš katapultos, žaidėme komandinį žaidimą ripką, gėrėme arbatą iš molinių (pagamintų pagal XIII amžiaus technologijas) puodelių.
Atvykę prie gamtos, mitologijos, istorijos, geologinio gamtos paminklo Puntuko, sužinojome net keletą legendų apie šį akmenį. O Anykščių medžių Lajų take, kuris yra pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, pasivaikščiojome medžių lajų lygyje ir pasigėrėjome nuostabia rudens gamta.
O orientavimosi įgūdžius išbandėme Labirintų parke. Buvome net ti žilvyčių, bet ir veidrodžių, virvelių, akmenų labirintuose.
Ačiū už labai smagią, įdomią išvyką, kurioje labai daug sužinojome!

5a ir 5b klasės mokiniai

Vaižgantukų sueigoje Kaune

70576321 1124040024454242 1340849078543581184 nRugsėjo 20 – ąją buvo minimos Lietuvos šviesuolio, kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo, deimančiukų ieškotojo Juozo Tumo – Vaižganto 150 -osios gimimo metinės. Mes, 8 a klasės šokėjai, lydimi mokytojų , vykome į Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos renginį ,,Vaižganto deimančiukų sueiga". Jautėme didžiulę atsakomybę, nes teko atstovauti mūsų progimnazijai tokiame svarbiame renginyje. Nuvykus į Kauną mus draugiškai ir šiltai sutiko Vaižganto progimnazijos direktorė ir mokiniai. Sueigoje dalyvavo 3 Vaižganto progimnazijos iš Lietuvos: Anykščių rajono Svėdasų Vaižganto gimnazija, šeimininkai iš Kauno Vaižganto progimnazijos ir mes, radviliškiečiai vaižgantukai. Šiek tiek buvo gaila, kad tiek mažai atvyko į deimančiukų ieškotojo sueigą. Bet, kaip sakoma, ne kiekybėje, o kokybėje glūdi esmė. Renginys buvo tikrai šaunus. Svėdasiškiai parodė pačių sukurtą filmuką apie Vaižganto gimtinę. Mūsų pristatyme atsiskleidė ne tik Vaižganto asmenybės bruožai, bet ir kaip mes, vaižgantukai, stengiamės pateisinti jo skleistas idėjas, kuo mes esame panašūs ir koks Vaižganto ryšys su Radviliškiu. Juoko audrą sukėlė prakalbus apie tėviškus pamokymus, kaip Vaižgantas merginas mokė nesiteplioti pudra, dažais, norint apgauti vaikinus, o valgyti sviestą, kiaušinius ir būti natūraliai gražiomis. Skambiais plojimais buvo sutiktas mūsų atliekamas lietuvių liaudies šokis ,,Tai gražiai gražiai mane augino". Šeimininkai nustebimo daina, kurią atliko repo stiliuje. Žodžiuose, kuriuos parašė jų lietuvių kalbos mokytoja, buvo atskleisti įdomiausi Vaižganto gyvenimo faktai ir asmenybės bruožai. Teko atlikti ir kūrybinę užduoti. Kartu su mokytojais visi kūrėme kilimėlius iš šiaudų ir nendrių. Raštus susigalvojome patys. Esame kūrybingi ir išradingi, todėl visų vaižgantukų kilimėliai buvo labai originalūs. Atlikus užduotį visi vaišinomės mūsų atvežta namine juoda duona ir šeimininkų keptais keksiukais. Finalinė užduotis buvo taip pat labai įdomi – kiekviena mokykla turėjo taip dekoruoti dėlionės detales, kad viskas būtų susiję su Vaižgantu. Sujungus visų mokyklų dėliones į vieną pamatėme originalią ir įdomią didelę dėlionę, skirtą Vaižgantui.
Laikas, praleistas vaižgantukų sueigoje, prabėgo labai greitai, įdomiai ir turiningai. Labai apsidžiaugėme, kai mus pakvietė kitąmet dalyvauti Kauno Vaižganto progimnazijos 100 metų jubiliejuje. Gaila, kad mums nebeteks būti šventės dalyviais. Savo estafetę garbingai perduosime kitiems ir tikimės, kad jie garbingai atstovaus Vaižganto progimnazijai visuose renginiuose.

Ugnė Ivanovaitė,
Radviliškio Vaižganto progimnazijos
8a klasės mokinė

Ekskursija po rudėjančią Klaipėdą ir Palangą

71946487 529797087755253 5445592874299162624 nRugsėjo 25 dieną, mes, 7b klasės mokiniai, lydimi auklėtojos I. Pipirienės, mokytojos J. Juozapaitienės, įsitaisę patogiame autobuse, patraukėme pajūrio link. Taip taip, pajūrio! Pirmasis kelionės tikslas buvo Klaipėdos Jūrų muziejus, vėliau ir mūsų smėlėtoji gintarinė Palanga. Nuotaikos buvo puikios. Pasiekus Klaipėdą, pro langą, žvelgėme į savitas, bet įdomias miesto gatves, namus. Štai ir keltas bei pėstute pasiektas Jūrų muziejus. Pastarasis mus itin sudomino įvairia, apžvalgai skirta, Lietuvos (ir ne tik) jūros ir ežerų gyventojų pasiūla; įvairių, su gyvybe vandenyje susijusių, eksponatų gausa; informatyviais aprašymais, interaktyviais žaidimais. Aplankę Lietuvos Jūrų muziejų, pasukome ir į netoliese esantį delfinariumą. It maži vaikai, krykštaudami, žiūrėjome delfinų pasirodymą. Susidomėję stebėjome jų vykdomas komandas ,,piešti", ,,dainuoti" ,,ploti" , atsakingą bei nuoširdų trenerių darbą. Rudenėjanti Klaipėdos, Smiltynės gamta žavinga, tačiau noras nenuslopo, tad visi troškome kuo greičiau pasiekti mūsų numylėtąją Palangą. Kuomet papietavę pasukome jos link, klegėjome be perstojo. Štai ir ji! Štai garsioji J.Basanavičiaus gatvė bei ir antrasis mūsų ekskursijos tikslas - iliuzijų namas ,,Eureka". Šiame, iš pažiūros niekuo neišsiskiriančiame name, turėjome edukacinę programą - atlikome keletą eksperimentų: užkūrėme ugnį be degtukų; sukėlėme mažytį sprogimą ar netgi gaminome ,,dramblio pastą''. Ir linksmybės, ir šiek tiek įgytų fizikos ar chemijos žinių - argi gali, kas būti geriau! Kadangi mūsų klasė linksma, aktyvi ir nuolat ieškanti nuotykių, tad po atliktų bandymų nekantravome apšniukštinėti ir visą namą. Įdomybių čia tikrai nemažai: veidrodžių labirintas, galaktikos kambarys, tornado tunelis bei daugybė iliuzijų kupinų vietelių! Užbaigti savo ekskursiją panorome aplankydami garsųjį Palangos tiltą. Tačiau už akių užkliuvo nuotykių kupina vieta - batutų parkas. Sužinojus, jog tądien jis buvo dar ir nemokamas - praeiti pro jį mums būtų buvę didžiausia klaida. Kiek laimės, linksmybių, o kartu ir nuovargio čia patyrėme! Vėliau pavargę, tačiau vis dar entuziastingi, pasiekėme Palangos tiltą, žavėjomės krantus talžančios, rudenėjančios jūros bangomis. Kad ir kaip nesinorėjo atsisveikinti su jūra, Palanga, žavingąja Basanavičiaus gatve, tačiau laikas ,,sakė", jog metas namo. Namus pasiekėme vėlokai, tačiau, it susitarę, visi teigėme, jog vyktume ne kartą. Ačiū mokytojoms, už įdomią ekskursiją, už gaivinantį jūros kvapą ir netgi naujas įgytas žinias!

Elinga Chlevickaitė, 7b klasės mokinė

 

 

 

Šeštokų išvyka

KaunasRugsėjo 25 d. mes, šeštokai, kartu su auklėtoja D.Mikšiene ir bibliotekininke D.Gaiveliene išvykome į edukacinę išvyką Kaune. Susipažinome su rašytojo Vaižganto, poeto Maironio literatūriniais muziejais, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose, nusifotografavome prie naujai atidengto paminklo kunigui Juozui Tumui - Vaižgantui ir jo ištikimajam šuneliui Kaukui, grožėjomės senamiesčiu, Kauno atstatoma pilimi, stabtelėjome ties Vyčio skulptūra. Kelionė patiko, daug sužinojome, juk esame iš Vaižganto progimnazijos, daugelis lanko ,,Jaunųjų maironiečių būrelį''.

 

 

Saulė Nakutytė, Emilija Vėžytė, 6a klasės mokinės

Pradinukai minėjo rašytojo Vaižganto gimtadienį

ddddRugsėjo 20-oji - rašytojo Juozo Tumo Vaižganto gimimo diena. Šiais metais minimos kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo, lietuvybės puoselėtojo 150-osios gimimo metinės. Ta proga Vaižganto progimnazijos bibliotekoje pradinukai minėjo rašytojo sukaktį.
Pirmą pamoką į biblioteka rinkosi 1B klasės mokiniai, jie apžiūrėjo rašytojui parengtą knygų parodą, klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie Vaižganto gyvenimą. Klausytis bibliotekininkės skaitomų pasakojimų iš Vaižganto knygelės „Mikutis gamtininkas", mokiniai sugužėjo į skaityklą.
Antrą pamoką bibliotekoje ir skaitykloje lankėsi 4B klasės mokiniai. Jie ne tik klausėsi bibliotekininkės pasakojimų, bet ir patys skaitė pasakojimą „Bitės lankonys".
Trečią ir ketvirtą pamoką susipažinti su Vaižganto gyvenimu ir kūryba apsilankė 2A, 2B, 2C klasių mokiniai. Vaikai sužinojo, kad Vaižgantas ne tik rašytojo slapyvardis, bet ir pagoniško linų ir kanapių dievo vardas ir kodėl, būtent jį, pasirinko rašytojas. Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, pedagogas. Žinomiausia Vaižganto knygelė vaikams yra „Mikutis gamtininkas". Įvairius pasakojimus apie augalus ir gyvūnėlius iš knygeles skaitė bibliotekininkė.
Knygų parodą, skirtą Vaižgantui, mokiniai lankė ir pertraukų metu. Prasmingai praleista diena, pagerbiant Juozo Tumo – Vaižganto atminimą, primena, kad kiekvienas kultūringas ir išsilavinęs žmogus turi pažinti savo tautos žymius veikėjus, jų nuveiktus darbus ir sekti jų pavyzdžiu.

Daiva Gaivelienė,bibliotekininkė

Kraštotyros diena

,,Ieškojau laimės kitiems, o laimingu tapau pats''. Vaižgantas

vaizg krastRugsėjo 20 d. Vaižganto progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams vyko ne pamokos, o kitos kraštotyrinės veiklos. Šią dieną gimė rašytojas, kunigas Vaižgantas, tad mokiniai su auklėtojais vedė pamokas ,,Vaižgantas'', stebėjo kino filmus apie šią iškilią asmenybę, kurios vardu pavadinta mūsų progimnazija. Vėliau penktokai susipažino su miesto lankytinomis vietomis. Šeštokai kultūros centre iš teatro režisierės R.Atkočiūnienės išmoko linksmų apšilimo pratimų., susipažino su senaisiais, Vaižganto laikus menančiais liaudies žaidimais, piemenukų žaislais., vaižgantukai, paskatinti D.Stakvilevičiaus, ansamblio ,,Radvija'' nario, patys pažaidė. Septintokai vyko į Minaičių bunkerį - muziejų, kopė į Šiaulės piliakalnį. Aštuntokai vyko į žydų kapines, o šokėjų grupė vyko į Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos renginį ,,Vaižganto deimančiukų sueiga'', skirtą Vaižganto 150 –gimimo metinėms. Šią dieną smagu buvo prisiminti deimančiukų ieškotoją, pažinti gimtąjį kraštą.

Darija Dailidonytė, 6a klasės mokinė