MOKINIŲ PIĖMIMAS Į VAIŽGANTO PROGIMNAZIJĄ

PRAŠYMAI PRADĖTI MOKYTIS RADVILIŠKIO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO (I DALIES) UGDYMO PROGRAMAS REGISTRUOJAMI:
1. Priešmokyklinis ugdymas:
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į Įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pildo ir pateikia elektroniniu būdu arba raštu pasirinktos Įstaigos vadovui pagal pateiktą prašymo formą, esančią Savivaldybės tinklalapyje www.radviliskis.lt;

https://www.radviliskis.lt/Priemimas-i-darzelius258712403195
Jei tėvai( globėjai) neturi galimybės užpildyti elektroninės prašymo formos savivaldybės tinklalapyje, prašome užpildyti šią prašymo formą ir atsiųsti į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prašymo forma „Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę" (doc.)
Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• pirmumo teisę įrodančius dokumentus.

2. Pradinis ugdymas:
Prašymo forma „Dėl priėmimo į 1-4 klasę" (doc.)
Tėvai( globėjai) užpildytą elektroninę prašymo formą atsiunčia į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

3. Pagrindinis ugdymas (I dalies):
Prašymo forma „Dėl priėmimo į 5-8 klasę" (doc.)
Tėvai( globėjai) užpildytą elektroninę prašymo formą atsiunčia į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.


Kiti dokumentai:
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ IR ANTRĄJĄ DALIS, APTARNAVIMO TERITORIJOS


TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS

Hits: 85