Margi bočių raštai

MARGI BOČIŲ RAŠTAIPU „Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai labai susidomėjo tautiniais kostiumais, jų raštais, spalvingumu ir, panaudodami įvairias raiškos priemones, kūrė juos. Net aštuoni vaikai su savo sukurtais aukštaitiškais tautiniais kostiumais dalyvavo virtualiame kūrybiniame projekte „Margi bočių raštai", skirtame Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Savo sukurtus kostiumus į parodą pristatė Edvinas Bitė, Adrianas Einoris, Eva Balčiūnaitė, Gabrielė Televnaja, Saulė Kaklauskaitė, Deinas Gelžinis, Amelija Bičkaitė, Aleksandra Burakaitė. Visi darbeliai saviti ir spalvingi, ačiū vaikams ir tėveliams!

Ona Gabenienė, PU mokytoja

Hits: 333