Adventinė vakaronė su ansambliu "Aidija"

DSC01461Gruodžio 12 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje surengta adventinė vakaronė, kurioje dalyvavo 8a (auklėtoja Ligita Sadauskienė) ir 8b (auklėtoja Irina Kareivienė) klasių mokiniai bei jų tėveliai. Ypatingi svečiai – Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija" – papasakojo apie advento papročius. Sužinojome, kad adventas – susikaupimo metas. Šiuo metu senovėje jaunimas žaisdavo, dainuodavo adventines dainas ir šokdavo lietuvių liaudies šokius.
Drauge su ansamblio „Aidija" nariais ir mes žaidėme adventinius žaidimus, dainavome, šokome. Po vakaronės vaikai ir tėveliai pasidalino savo įspūdžiais:
„... vakaro svečiai visus mus išjudino ir pakėlė nuotaiką visam savaitgaliui." (Kotryna)
„... vakaronė man patiko. Iš pradžių buvo nedrąsu, bet vėliau smagiai šokome ir poromis, ir ratelyje. Buvo smagu šokti su kita klase ir tėveliais." (Ema)
„... jei dar sykį būtų surengta tokia vakaronė, mielai dalyvaučiau." (Smiltė)
„Renginys buvo unikalus, nes neteko dar tokiame dalyvauti." (Ineta)
„Vakaronė man labai patiko. Šauni idėja vakarą praleisti visiems kartu." (Neda)
„Linksma pirmą kartą šokti lietuvių liaudies šokius..." (Greta)
„Mes, tėveliai, buvome ne tik žiūrovai, bet drauge su vaikais žaidėme advento žaidimus, dainavome, šokome liaudies šokius. Labai smagu su savo atžalomis pabendrauti kitokioje aplinkoje." (Luko mama)
„Manau, kad vaikams buvo naudinga susipažinti su lietuvių liaudies šokiais ir žaidimais. Jie suprato, kad tai tikrai nėra nuobodu..." (Gretos mama)
„Buvo smagu žiūrėti į taip puikiai besilinksminančius vaikus..." (Inetos mama)
„Aš manau, kad vaikams reikia tokių vakaronių, nes gali susipažinti su senovės papročiais, šokiais, žaidimais. Ačiū už suteiktą galimybę pabūti kartu su vaikais." (Eglės mama)
„Vakaras buvo šaunus. Auklėtojos idėja puiki. Linksma visiems pabūti kartu. Buvo šilta, miela ir linksma. Ačiū." (Nedos mama)
„Norime nuoširdžiai padėkoti už surengtą vakaronę. Puoselėjate tautos papročius, tradicijas, stiprinate vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį. Prasmingai ir įdomiai praleidome penktadienio vakarą." (Igno tėveliai)

Ligita Sadauskienė, anglų k. mokytoja

Kalėdinis krepšinio turnyras

Picture 3607Gruodžio 16 d. Vaižganto progimnazijoje kūno kultūros mokytojų I.Pipirienės ir N.Poškienės organizuotas Kalėdinis krepšinio turnyro baudų mėtymo konkursas 5-8 klasių mokiniams. Teisėjauti padėjo Vaižganto gimnazijos mokiniai: abiturientai Andrius, Erikas ir Mantas bei pirmokai Justas ir Edvinas. Konkursą pradėjo 5-7 klasių ritminių šokių būrelis ugningu pasirodymu ( vadovė V.Gilienė). Baudų mėtymo konkurse I vietą laimėjo Grantas Gliaudis, 8a, II-ą vietą-Danielius Mitkus, 8a, III-ąją – Martyna Ramulionytė, 7b. Tritaškių konkurse I vietą iškovojo Donatas Dzimidas, 8a, II-ą vietą- Martynas Skaburskis, 7b, III-ąją vietą – Nedas Stankūnas, 7a. Paskutinis konkursas buvo 5 prieš 5 turnyras, jame dalyvavo net dvidešimt pačių sportiškiausių ir energingiausių 5-8 klasių vaižgantiečių. Nugalėjo draugystė – visiems mokiniams buvo įteiktos progimnazijos padėkos.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

,,Pasimatuok‘‘ profesiją

20141212 110553Gruodžio 12d. Vaižganto progimnazijos 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokinių būrys lankėsi Panevėžio miesto įmonėse. Išvykos tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Lankydami UAB ,,Kriautė'', UAB ,,Glasremis'', UAB ,,Komex'' mokiniai turėjo galimybę ,,pasimatuoti'' karkasinių namų statybos darbuotojo, spalvoto stiklo gamintojo ir plastmasės gaminių darbuotojo profesijas. Su įmonių kasdieniu darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka mokinius supažindino įmonių vadovai, darbuotojai.
Tikiuosi, kad ši kelionė padės mokiniams stiprinti profesinę motyvaciją.

 

 

N.Valčiukienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Popietė ,,Pabūkime kartu. Angelo sparno palytėti.‘‘

Ledinės gėlės žydi...
Melsvi žiedai šalčiu ir saule dvelkia.
Skaudi šviesa baltom žvaigždėm žėruoja
Ir ledo žvakės tyliai, tyliai dega...(Dalia Šalengienė)


DSC01313Gruodžio 11 d. 5-ų klasių mokiniai, jų auklėtojos rinkosi į lietuvių kalbos mokytojų A.Kazlauskienės ir D.Mikšienės, progimnazijos maironiečių ir 5-ų klasių mokinių organizuotą popietę. Popietės vedėjos Monika ir Gintarė, 8b,maironiečiai Edvardas ir Faustas,6b, Ema,5b, pakvietė dar kartą paminėti poetą Kristijoną Donelaitį, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų,''pasigėrėti raiškiu gimtuoju žodžiu, kūrybingais mūsų progimnazijos penktokais.
Advento vainiko dvi žvakes, simbolizuojančias kūrybiškumo šviesą, įžiebė tikybos mokytoja Dalia Šalengienė ir 5-ų klasių atstovas Jonas Šimkus. 5a klasės mokinės: Enrika, Karolina, Augustė, Samanta -deklamavo vaikų poetų eiles. 5c klasės mokiniai: Titas, Dominykas ir Lukas- skaitė savo kūrybos pasakas, o Joana ir Gabrielė V. raiškai perskaitė savos kūrybos eilėraštukus. 5b klasės mokiniai deklamavo ir inscenizavo S.Nėries eiliuotą pasaką ,,Našlaitė.'' Vaižganto progimnazijos pop-choras(vadovė Ina Petraitienė) sudainavo Adventines dainas. Popietę baigėme D.Šalengienės, tikybos mokytojos, savos kūrybos eilėraščiais, skirtais žiemos metui, visus privertė susimąstyti skaidrėse demonstruota ,,Nuostabi istorija'', ar mes visada neužmirštame padėkoti vieni kitiems.
Už galimybę būti, klausytis, būti išklausomam, daugiau sužinoti, pajusti poetinį, dainos žodį dėkojame popietės organizatoriams ! Tikimės, kad ši 5-ų klasių Adventinė popietė galėtų tapti tradicine, kasmetine.

M.Vaškaitė, 8b, maironietė,
D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Atviros integruotos pamokos Vaižganto progimnazijoje

Picture 3528Gruodžio 2, 9, 10 ir 17 d. Vaižganto progimnazijoje gausu netradicinių pamokų. Kai ,,žiemos nasrai'' į mūsų žemę sugrįžo primindami, kad ,,šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos'' , o ,,šiaurys atlėkė gandint'', progimnazijos maironiečiai ir jų vadovė D.Mikšienė tris pamokas 4a (mokytoja O. Mikalauskienė), 4b (mokytoja A. Švėgždienė), 3a (mokytoja K. Sederevičienė) klasių mokiniams ir mokytojams organizavo pamokas apie poetą, lietuvių grožinės literatūros pradininką, kunigą, mokytoją, poemos ,,Metai'' autorių Kristijoną Donelaitį. Pradinių klasių mokinukus supažindino su klasiko asmenybe, veikla, kūryba, žiūrėjo skaidres, Gustavo filmuką apie poetą, aiškinosi, kodėl svarbus mums šis kūrėjas, kuo svarbus jo poetinis žodis, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų''.
Gruodžio 9 d. D.Šalengienė, tikybos vyresnioji mokytoja, ir Ž.Gelažienė, technologijų vyresnioji mokytoja, 7b klasėje organizavo atvirą integruotą pamoką tema ,,Angelai – Dievo pasiuntiniai.'' Pamokos tikslas – praturtinti, pagilinti žinias apie angelus, jų vardus, vaizdavimo būdus, tai aiškinosi skaitydami Evangelijos ištraukas. Mokytoja Živilė septintokams paaiškino, kaip nusipiešti angelo eskizą, iškirpti kontūrus, muilo gabalėliu apvedžioti medžiagos skiautėje ir velti žaismingą angeliuką. Septintokų triūsą išvysime Kalėdinėje parodėlėje.

Gruodžio 10 d. T. Augulienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, 2c klasėje organizavo atvirą matematikos pamoką tema ,,Sudėtis stulpeliu'' ir lietuvių kalbos pamoką tema ,,Duonos kelias''. Pamokos tikslingos, informatyvios, emocionalios, darbingos, abiejose pamokose naudotos IKT, įvairūs metodai. Vaikai mokomi pagrįsti mintis, daryti išvadas, pasakoti, vaidinti. Didelis dėmesys skiriamas skaitymo intonavimui, žodžio raiškumui, tvarkai ir drausmei pamokose.
Gruodžio 17 d. G. Orlova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b klasėje organizavo atvirą dailės ir technologijų pamoką tema ,,Kuriame pasaką". Pamokos tikslas – naudojant popieriaus karpymo technikas, pasigaminti po 1 pirštukinę lėlę – pasakų veikėją – ir pabandyti inscenizuoti pasaką. Mokiniai aiškinosi, kas yra pirštukinės lėlės, iš ko jos gaminamos, kur jas galima panaudoti. Dirbdami grupėse, kurdami pasakoms veikėjus, bandydami suvaidinti pasakas, mokiniai patyrė daug džiaugsmo.
Taikant aktyviuosius bendradarbiavimo, kūrybiškumą skatinančius metodus ir savarankiškos veiklos praktiką, mokytojos ugdė mokinių bendruosius gebėjimus ir vertybes.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Netradicinė pamoka tėveliams ir mokiniams

P1070197Gruodžio 3 d. 5a klasės mokiniai ir jų tėveliai rinkosi į netradicinę pamoką-vakaronę,, Kalėdinės dekoracijos gaminimas.''Visi, pamokyti 5a klasės auklėtojos Ž.Gelažienės, technologijų mokytojos, gamino žaisliukus iš popieriaus. Vienokius žaislus gamino tėveliai, o kitokius – jų vaikai. Popieriniais žaislais buvo papuoštas visas 5a klasės kabinetas. Suaugę ir maži-visi smagiai leido laiką. Smagiau bus laukti švenčių klasėje, išpuoštoje pačių pagamintais žaisliukais!

Kamilė Jadvygaitė, 5a

Istorijos pamokos Kaune

DSCF7973Lapkričio 28 d. Vaižganto progimnazijos mokinių tarybos, Tolerancijos mokyklos ir karjeros ugdymo būrelio nariai lankėsi Kaune. Išvykos metu aplankėme IX ( devintąjį) fortą. Vaikščiojome bunkeriais. Iš gidės pasakojimo sužinojome apie ten laikytų kalinių gyvenimą, jų pabėgimą iš forto. Pastatytas paminklas įamžina kalinių žudynių vietą. Nuo Kauno pilies prasidėjo pažintis su Kauno senamiesčiu. Išgirdome pasakojimą apie tų laikų ,, kontrabandininkų''- knygnešių sunkią dalią. Vėliau aplankėme Kauno ,, širdį''- Rotušę. Pasigrožėjome netradiciškai papuošta Kalėdų egle. Kauno pilyje išgirdome pasakojimą apie pilies statybą , jos reikšmę visai Lietuvai. Gidė ne tik priminė Lietuvos istoriją, bet ir papasakojo apie savo profesiją- kur reikia mokytis, kokiomis būdo savybėmis turi išsiskirti žmogus, dirbantis šį darbą. Tikriausiai net nebuvome susimąstę apie šią profesiją. Vėliau pramogavome ,, Megoje''. Grįžome geros nuotaikos ir pilni įspūdžių. Dėkojame mokytojoms A.Petronytei, A.Krasuckienei, N.Valčiukienei, vykusioms kartu.

Titas Burneckas, 6a

Progimnazijos 5-8 klasių mokinių tėvų ir mokytojų susitikimas – susirinkimas „Mokslo šaknys..."

10628263 852435831475525 2175869962796734091 nLapkričio 26 d. pavakarę Radviliškio Vaižganto progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių tėvų ir mokytojų susitikimas-susirinkimas. Pirmiausia susirinkę tėveliai individualiai bendravo su dalykų mokytojais mokinių ugdymo klausimais kabinetuose, apžiūrėjo koridoriuose pakabintą kiekvienos klasės stendą apie kolektyvo aktyvią veiklą. Progimnazijos aktų salėje buvo pratęstas pokalbis apie mokinių mokymąsi, vidinį poreikį aktyviai veikti, gebėti analizuoti kultūrinę, socialinę įvairovę. Su progimnazijos aktualijomis supažindino Nijolė Krušienė, progimnazijos direktorė. Pranešimus IKT forma apie mokinių sveikatą, skaitymo ypatumus, profesijos pasirinkimo kelią,mokinių bendravimą ir pamokų lankomumą pristatė Loreta Kučinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Indrė Grigaliūnaitė, progimnazijos bibliotekininkė, Natalija Valčiukienė, neformaliojo švietimo mokytoja, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Apie vyriausiųjų – 8-okų- tolimesnį pasirinkimą pakvietė diskusijai Vaižganto gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Veberienė. Intarpuose skambėjo progimnazijos ir gimnazijos mokinių nuotaikingos dainos. Susitikimo- susirinkimo finale laukė progimnazijos mokinių tarybos(vadovė A.Petronytė) siurprizas – protų mūšis,, Kiek mokslo šaknyse yra vitaminų?''. Draugiškas ir linksmai nusiteikusias grupes sudarė tėvelių, adminstracijos, mokytojų ir mokinių komandos. Užduotys buvo įvairiomis temomis: matematika, literatūra, logika, muzika, geografija.
Kupini malonių įspūdžių tėveliai, mokiniai ir mokytojai grįžo namo dalindamiesi patirtais įspūdžiais ir mintimis, jog kartu galime nuversti kalnus ir tada mokslo šaknys nebus karčios, o vaisiai taps saldūs.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Pradinukų ,,Amatų diena“

CAM009891Lapkričio 25 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje PUG ir 1 – 4 klasių mokiniams organizuota ,, Amatų diena". Mokiniai dalyvavo Šiaulių ,,Aušros" muziejuje ir Pakiršinio (Baisogalos apyl.) amatų centre organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose. Patys mažiausieji PUG mokinukai liko mokykloje ir gamino žaisliukus iš popieriaus, kuriais papuoš eglutę.
Progimnazijos pirmokėliai vyko į Šiaulių ,,Aušros" muziejaus Žaliūkių malūnininko sodybą. Čia mokinukai sužinojo apie sunkų duonelės kelią nuo sėjos iki stalo, valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius.Visi vaikučiai turėjo galimybę patys iš tešlos padaryti ir iškepti savo duonos kepalėlį, kurį parvežė namiškiams lauktuvių.
Antrokai (2b, 2c) ir 1c klasės mokiniai lankėsi Chaimo Frenkelio muziejuje-viloje. Edukacinių užsiėmimų metu vaikai daug įdomaus sužinojo apie 18 - 19 a. dvaro madą ir gyvenseną, pasigamino vėduokles.
2a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje Pakiršinio amatų centre. Jų laukė dvi įdomios pamokėlės. Pirmos pamokėlės ,, Šilta kaip avelė" metu kiekvienas mokinys sau nusivėlė papuošalą ant kaklo. Antroji pamokėlė - ,,Kalėdiniai darbeliai iš popieriaus". Kiekvienas vaikas pasigamino žibintą , baltučių snaigių ir pasidarė girliandą, kuri puoš jų eglutę.
Trečiokai dalyvavo lietuvių kalbos pamokėlėje tarpukario Lietuvos pradžios mokykloje, susipažino su archeologų darbu. Klausėsi pasakojimo apie senovinius rūbus bei papuošalus nuo akmens amžiaus iki 17 a. Vijo spalvotas virvutes naudodami akmenukus. Mokėsi lieti žvakes ir lipyti molinius puodus senoviniais būdais.
Patys vyriausieji pradinukai- ketvirtokai vyko į Pakiršinio dvare įsikūrusį amatų centrą. Mokiniai dalyvavo net trijuose edukaciniuose užsiėmimuose. Užsiėmimo ,,Molis- ir vasarą brolis'' metu susipažino su vienu seniausių amatų - keramika, darbuotojų padedami nusilipdė suvenyrą. ,,Šilta kaip avelė" – iš vilnonių siūlų pasigamino suvenyrą - draugą. Mokiniams labai patiko užsiėmimas ,,Mano batai buvo du". Čia vaikai susipažino su odininko amatu, odos apdirbimo technologijomis, gėrėjosi parodoje eksponuojamais odos dirbiniais, pasigamino odinį skirtuką knygai.
,,Amatų diena" prabėgo nepastebimai. Dirbdami drauge vaikai ne tik įgijo naujų žinių, bet ir pasigamino įdomių darbelių, bendravo, bendradarbiavo, kūrė. Įvairiapusė veikla mokiniams suteikė daug teigiamų emocijų.

A.Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Vaižganto progimnazijos komandos – kvadrato varžybų nugalėtojai

20141119 124555Lapkričio 19 d. Radviliškio sporto arenoje vyko Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5-6 klasių mergaičių ir berniukų kvadrato varžybos. Jose dalyvavo Vaižganto progimnazijos, Šeduvos gimnazijos, Gražinos ir V. Kudirkos pagrindinių mokyklų komandos.
Mūsų progimnazijos berniukų komanda užėmė III –ąją vietą o mergaičių komanda iškovojo I-ąją vieta. Gabija Kazlauskaitė, Greta Šafronaitė, Kamilė Drulytė, 6b, Žaneta Makreckaitė, Kotryna Žukauskaitė, Kamilė Savickaitė, Gabija Jackevičiūtė, 6a, ir Justina Bajoraitė, Ema Mandravickaitė ir Alina Baranauskaitė, 5b, gins Radviliškio rajono garbę ir atstovaus zoninėse varžybose Kėdainiuose gruodžio 6 dieną. Mergaičių komandai linkime sėkmės !

Ilma Pipirienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Vaižgantiečiai - lengvosios atletikos varžybų ,,Žiogelis‘‘ nugalėtojai ir dalyviai

20141113 110718Lapkričio 13 d. Radviliškio sporto arena sulaukė didelio būrio sportininkų. Joje rinkosi uždarų patalpų lengvosios atletikos varžybų ,, Žiogelis "dalyviai.
Mūsų progimnazijai atstovavo 20 moksleivių,kurie iškovojo 8 prizinius medalius.Edgaras Trinka, 8b,šuolio į tolį rungtyje užėmė I –ąją vietą, Tadas Banaitis,8a - II - ąją vietą. Iveta Skulmytė ir Andželika Zarankaitė,6a, pasidalino II ir III vietomis. Trišuolio rungtyje III-ąją vietą iškovojo klasės mokinė Miglė Beinoraitė,6a. 30 m. rungtyje III - ąsias vietas užėmė 6a klasės mokiniai: Karolina Tumėnytė ir Denas Muliūnas, bei Tadas Banaitis, 8a.
Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir tikimės pergalių ateityje!

Ilma Pipirienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė