Popietė ,,Pabūkime kartu. Angelo sparno palytėti.‘‘

Ledinės gėlės žydi...
Melsvi žiedai šalčiu ir saule dvelkia.
Skaudi šviesa baltom žvaigždėm žėruoja
Ir ledo žvakės tyliai, tyliai dega...(Dalia Šalengienė)


DSC01313Gruodžio 11 d. 5-ų klasių mokiniai, jų auklėtojos rinkosi į lietuvių kalbos mokytojų A.Kazlauskienės ir D.Mikšienės, progimnazijos maironiečių ir 5-ų klasių mokinių organizuotą popietę. Popietės vedėjos Monika ir Gintarė, 8b,maironiečiai Edvardas ir Faustas,6b, Ema,5b, pakvietė dar kartą paminėti poetą Kristijoną Donelaitį, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų,''pasigėrėti raiškiu gimtuoju žodžiu, kūrybingais mūsų progimnazijos penktokais.
Advento vainiko dvi žvakes, simbolizuojančias kūrybiškumo šviesą, įžiebė tikybos mokytoja Dalia Šalengienė ir 5-ų klasių atstovas Jonas Šimkus. 5a klasės mokinės: Enrika, Karolina, Augustė, Samanta -deklamavo vaikų poetų eiles. 5c klasės mokiniai: Titas, Dominykas ir Lukas- skaitė savo kūrybos pasakas, o Joana ir Gabrielė V. raiškai perskaitė savos kūrybos eilėraštukus. 5b klasės mokiniai deklamavo ir inscenizavo S.Nėries eiliuotą pasaką ,,Našlaitė.'' Vaižganto progimnazijos pop-choras(vadovė Ina Petraitienė) sudainavo Adventines dainas. Popietę baigėme D.Šalengienės, tikybos mokytojos, savos kūrybos eilėraščiais, skirtais žiemos metui, visus privertė susimąstyti skaidrėse demonstruota ,,Nuostabi istorija'', ar mes visada neužmirštame padėkoti vieni kitiems.
Už galimybę būti, klausytis, būti išklausomam, daugiau sužinoti, pajusti poetinį, dainos žodį dėkojame popietės organizatoriams ! Tikimės, kad ši 5-ų klasių Adventinė popietė galėtų tapti tradicine, kasmetine.

M.Vaškaitė, 8b, maironietė,
D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Atviros integruotos pamokos Vaižganto progimnazijoje

Picture 3528Gruodžio 2, 9, 10 ir 17 d. Vaižganto progimnazijoje gausu netradicinių pamokų. Kai ,,žiemos nasrai'' į mūsų žemę sugrįžo primindami, kad ,,šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos'' , o ,,šiaurys atlėkė gandint'', progimnazijos maironiečiai ir jų vadovė D.Mikšienė tris pamokas 4a (mokytoja O. Mikalauskienė), 4b (mokytoja A. Švėgždienė), 3a (mokytoja K. Sederevičienė) klasių mokiniams ir mokytojams organizavo pamokas apie poetą, lietuvių grožinės literatūros pradininką, kunigą, mokytoją, poemos ,,Metai'' autorių Kristijoną Donelaitį. Pradinių klasių mokinukus supažindino su klasiko asmenybe, veikla, kūryba, žiūrėjo skaidres, Gustavo filmuką apie poetą, aiškinosi, kodėl svarbus mums šis kūrėjas, kuo svarbus jo poetinis žodis, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų''.
Gruodžio 9 d. D.Šalengienė, tikybos vyresnioji mokytoja, ir Ž.Gelažienė, technologijų vyresnioji mokytoja, 7b klasėje organizavo atvirą integruotą pamoką tema ,,Angelai – Dievo pasiuntiniai.'' Pamokos tikslas – praturtinti, pagilinti žinias apie angelus, jų vardus, vaizdavimo būdus, tai aiškinosi skaitydami Evangelijos ištraukas. Mokytoja Živilė septintokams paaiškino, kaip nusipiešti angelo eskizą, iškirpti kontūrus, muilo gabalėliu apvedžioti medžiagos skiautėje ir velti žaismingą angeliuką. Septintokų triūsą išvysime Kalėdinėje parodėlėje.

Gruodžio 10 d. T. Augulienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, 2c klasėje organizavo atvirą matematikos pamoką tema ,,Sudėtis stulpeliu'' ir lietuvių kalbos pamoką tema ,,Duonos kelias''. Pamokos tikslingos, informatyvios, emocionalios, darbingos, abiejose pamokose naudotos IKT, įvairūs metodai. Vaikai mokomi pagrįsti mintis, daryti išvadas, pasakoti, vaidinti. Didelis dėmesys skiriamas skaitymo intonavimui, žodžio raiškumui, tvarkai ir drausmei pamokose.
Gruodžio 17 d. G. Orlova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b klasėje organizavo atvirą dailės ir technologijų pamoką tema ,,Kuriame pasaką". Pamokos tikslas – naudojant popieriaus karpymo technikas, pasigaminti po 1 pirštukinę lėlę – pasakų veikėją – ir pabandyti inscenizuoti pasaką. Mokiniai aiškinosi, kas yra pirštukinės lėlės, iš ko jos gaminamos, kur jas galima panaudoti. Dirbdami grupėse, kurdami pasakoms veikėjus, bandydami suvaidinti pasakas, mokiniai patyrė daug džiaugsmo.
Taikant aktyviuosius bendradarbiavimo, kūrybiškumą skatinančius metodus ir savarankiškos veiklos praktiką, mokytojos ugdė mokinių bendruosius gebėjimus ir vertybes.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Netradicinė pamoka tėveliams ir mokiniams

P1070197Gruodžio 3 d. 5a klasės mokiniai ir jų tėveliai rinkosi į netradicinę pamoką-vakaronę,, Kalėdinės dekoracijos gaminimas.''Visi, pamokyti 5a klasės auklėtojos Ž.Gelažienės, technologijų mokytojos, gamino žaisliukus iš popieriaus. Vienokius žaislus gamino tėveliai, o kitokius – jų vaikai. Popieriniais žaislais buvo papuoštas visas 5a klasės kabinetas. Suaugę ir maži-visi smagiai leido laiką. Smagiau bus laukti švenčių klasėje, išpuoštoje pačių pagamintais žaisliukais!

Kamilė Jadvygaitė, 5a

Istorijos pamokos Kaune

DSCF7973Lapkričio 28 d. Vaižganto progimnazijos mokinių tarybos, Tolerancijos mokyklos ir karjeros ugdymo būrelio nariai lankėsi Kaune. Išvykos metu aplankėme IX ( devintąjį) fortą. Vaikščiojome bunkeriais. Iš gidės pasakojimo sužinojome apie ten laikytų kalinių gyvenimą, jų pabėgimą iš forto. Pastatytas paminklas įamžina kalinių žudynių vietą. Nuo Kauno pilies prasidėjo pažintis su Kauno senamiesčiu. Išgirdome pasakojimą apie tų laikų ,, kontrabandininkų''- knygnešių sunkią dalią. Vėliau aplankėme Kauno ,, širdį''- Rotušę. Pasigrožėjome netradiciškai papuošta Kalėdų egle. Kauno pilyje išgirdome pasakojimą apie pilies statybą , jos reikšmę visai Lietuvai. Gidė ne tik priminė Lietuvos istoriją, bet ir papasakojo apie savo profesiją- kur reikia mokytis, kokiomis būdo savybėmis turi išsiskirti žmogus, dirbantis šį darbą. Tikriausiai net nebuvome susimąstę apie šią profesiją. Vėliau pramogavome ,, Megoje''. Grįžome geros nuotaikos ir pilni įspūdžių. Dėkojame mokytojoms A.Petronytei, A.Krasuckienei, N.Valčiukienei, vykusioms kartu.

Titas Burneckas, 6a

Progimnazijos 5-8 klasių mokinių tėvų ir mokytojų susitikimas – susirinkimas „Mokslo šaknys..."

10628263 852435831475525 2175869962796734091 nLapkričio 26 d. pavakarę Radviliškio Vaižganto progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių tėvų ir mokytojų susitikimas-susirinkimas. Pirmiausia susirinkę tėveliai individualiai bendravo su dalykų mokytojais mokinių ugdymo klausimais kabinetuose, apžiūrėjo koridoriuose pakabintą kiekvienos klasės stendą apie kolektyvo aktyvią veiklą. Progimnazijos aktų salėje buvo pratęstas pokalbis apie mokinių mokymąsi, vidinį poreikį aktyviai veikti, gebėti analizuoti kultūrinę, socialinę įvairovę. Su progimnazijos aktualijomis supažindino Nijolė Krušienė, progimnazijos direktorė. Pranešimus IKT forma apie mokinių sveikatą, skaitymo ypatumus, profesijos pasirinkimo kelią,mokinių bendravimą ir pamokų lankomumą pristatė Loreta Kučinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Indrė Grigaliūnaitė, progimnazijos bibliotekininkė, Natalija Valčiukienė, neformaliojo švietimo mokytoja, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Apie vyriausiųjų – 8-okų- tolimesnį pasirinkimą pakvietė diskusijai Vaižganto gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Veberienė. Intarpuose skambėjo progimnazijos ir gimnazijos mokinių nuotaikingos dainos. Susitikimo- susirinkimo finale laukė progimnazijos mokinių tarybos(vadovė A.Petronytė) siurprizas – protų mūšis,, Kiek mokslo šaknyse yra vitaminų?''. Draugiškas ir linksmai nusiteikusias grupes sudarė tėvelių, adminstracijos, mokytojų ir mokinių komandos. Užduotys buvo įvairiomis temomis: matematika, literatūra, logika, muzika, geografija.
Kupini malonių įspūdžių tėveliai, mokiniai ir mokytojai grįžo namo dalindamiesi patirtais įspūdžiais ir mintimis, jog kartu galime nuversti kalnus ir tada mokslo šaknys nebus karčios, o vaisiai taps saldūs.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Pradinukų ,,Amatų diena“

CAM009891Lapkričio 25 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje PUG ir 1 – 4 klasių mokiniams organizuota ,, Amatų diena". Mokiniai dalyvavo Šiaulių ,,Aušros" muziejuje ir Pakiršinio (Baisogalos apyl.) amatų centre organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose. Patys mažiausieji PUG mokinukai liko mokykloje ir gamino žaisliukus iš popieriaus, kuriais papuoš eglutę.
Progimnazijos pirmokėliai vyko į Šiaulių ,,Aušros" muziejaus Žaliūkių malūnininko sodybą. Čia mokinukai sužinojo apie sunkų duonelės kelią nuo sėjos iki stalo, valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius.Visi vaikučiai turėjo galimybę patys iš tešlos padaryti ir iškepti savo duonos kepalėlį, kurį parvežė namiškiams lauktuvių.
Antrokai (2b, 2c) ir 1c klasės mokiniai lankėsi Chaimo Frenkelio muziejuje-viloje. Edukacinių užsiėmimų metu vaikai daug įdomaus sužinojo apie 18 - 19 a. dvaro madą ir gyvenseną, pasigamino vėduokles.
2a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje Pakiršinio amatų centre. Jų laukė dvi įdomios pamokėlės. Pirmos pamokėlės ,, Šilta kaip avelė" metu kiekvienas mokinys sau nusivėlė papuošalą ant kaklo. Antroji pamokėlė - ,,Kalėdiniai darbeliai iš popieriaus". Kiekvienas vaikas pasigamino žibintą , baltučių snaigių ir pasidarė girliandą, kuri puoš jų eglutę.
Trečiokai dalyvavo lietuvių kalbos pamokėlėje tarpukario Lietuvos pradžios mokykloje, susipažino su archeologų darbu. Klausėsi pasakojimo apie senovinius rūbus bei papuošalus nuo akmens amžiaus iki 17 a. Vijo spalvotas virvutes naudodami akmenukus. Mokėsi lieti žvakes ir lipyti molinius puodus senoviniais būdais.
Patys vyriausieji pradinukai- ketvirtokai vyko į Pakiršinio dvare įsikūrusį amatų centrą. Mokiniai dalyvavo net trijuose edukaciniuose užsiėmimuose. Užsiėmimo ,,Molis- ir vasarą brolis'' metu susipažino su vienu seniausių amatų - keramika, darbuotojų padedami nusilipdė suvenyrą. ,,Šilta kaip avelė" – iš vilnonių siūlų pasigamino suvenyrą - draugą. Mokiniams labai patiko užsiėmimas ,,Mano batai buvo du". Čia vaikai susipažino su odininko amatu, odos apdirbimo technologijomis, gėrėjosi parodoje eksponuojamais odos dirbiniais, pasigamino odinį skirtuką knygai.
,,Amatų diena" prabėgo nepastebimai. Dirbdami drauge vaikai ne tik įgijo naujų žinių, bet ir pasigamino įdomių darbelių, bendravo, bendradarbiavo, kūrė. Įvairiapusė veikla mokiniams suteikė daug teigiamų emocijų.

A.Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja