Sveikiname

Picture 4302Vaižganto progimnazijos mokiniai dalyvavo rajoninėse 8-12 klasių jaunųjų dailininkų ir technologijų olimpiadose. Sėkmė nusišypsojo 8a klasės mokinėms Nedai Šiaulianskaitei ir Emilijai Juškevičiūtei (mokytoja I.Kareivienė), laimėjusioms I ir II vietas rajoninėje jaunųjų dailininkų olimpiadoje.
Vakarė Kisieliūtė, 8a, ( mokytojas G.Krikštanas) laimėjo I vietą ir Urtė Augustinavičiūtė, 7a,(mokytoja Ž.Gelažienė) laimėjo III vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje. Džiaugiamės dailės ir technologijų olimpiadų pasiekimais!

 

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižgantukai - antrieji rajone

P1290069 1Vasario 25 dieną vykusiose Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių olimpinio festivalio ketvirtų klasių ir žemesnių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybose Vaižganto progimnazijos 3 – 4 klasių mokinių komanda užėmė II – ąją vietą. Sveikiname! Dėkojame Onai Mikalauskienei ir Zitai Norvaišienei, pradinių klasių mokytojoms metodininkėms, puikiai paruošusioms mokinių komandą varžyboms.

 

 

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus. Seimas šių metų gegužės mėnesį priėmė Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės inicijuotas Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta Lietuvoje parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 61 straipsnyje nustatyta, kad energinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, privalo iš perkančio energinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo tapatybę patvirtinančio dokumento, energinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam energinius gėrimus.

Lietuva tapo pirmąja šalimi Europos Sąjungoje, kurioje galioja tokie griežti draudimai, nes kitose Europos Sąjungos šalyse kol kas taikomi tik rekomendaciniai ribojimai. Nuostatos nepardavinėti šių gėrimų nepilnamečiams taip pat laikosi Jungtinės Amerikos Valstijos. Norvegijoje, Belgijoje, Danijoje ir Prancūzijoje energiniais gėrimais prekiaujama tik vaistinėse.

Energiniai gėrimai yra pavojingi vaikams dėl didelės kofeino, kuris yra psichoaktyvioji medžiaga, koncentracijos. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnio 20 punkte apibrėžta, kad energinis gėrimas - tai nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, arba kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų (gliukurono laktono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių ekstrakto, taurino ar kt.). Energiniame gėrime gali būti ir angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų, aminorūgščių, maisto priedų, vaisių sulčių ar augalų ekstraktų.

Už energinių gėrimų pardavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims gresia 200 - 400 litų bauda. Jei kiti asmenys nupirktų energinių gėrimų nepilnamečiams, jie būtų baudžiami 50 - 200 litų bauda.

Departamento raštas

Plakatas

Progimnazijos administracija

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi ,,Kolega – kolegai“

20150213 081826Vasario mėnesį Radviliškio Vaižganto progimnazijoje pradinių klasių mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi organizuodami atviras pamokas. Vasario 3 dieną Teresė Augulienė, mokytoja ekspertė organizavo atvirą matematikos pamoką 2c klasėje tema ,,Dviženklių skaičių atimtis stulpeliu", Ingrida Kasperavičiūtė, mokytoja metodininkė – lietuvių kalbos pamoką tema ,,Senų daiktų atnaujinimas" 2a klasėje. Vasario 4 dieną atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Sakinys" organizavo mokytoja metodininkė Audronė Slanksnienė 1b klasėje, o vasario 5 dieną - Stefanija Sederevičienė, mokytoja metodininkė 3a klasėje lietuvių kalbos pamoką tema ,, H. K. Andersenas. Jo kūryba. Pasaka ,,Karalaitė ant žirnio". Vasario 6 dieną 4b klasėje pasaulio pažinimo pamokos tema ,,Energija. Kas tai yra?" duris atvėre Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Vasario 9 dieną į atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Dvibalsis uo" 1a klasėje pakvietė mokytoja metodininkė Regina Jašinskienė, o vasario 11 dieną – į matematikos pamoką tema ,,Veiksmai iki 20 skaičių ašyje" 1c klasėje Violeta Šidlauskienė, mokytoja metodininkė. Vasario 12 dieną atvira lietuvių kalbos pamoka tema ,, Klausimas Kur? Vytautas Lansbergis ,,Bulvė generolė" organizuota 2b klasėje. Pamoką organizavo Genovaitė Orlova, mokytoja metodininkė. Pamokas stebėjo ir aptarė Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, progimnazijoje praktiką atliekanti studentė, progimnazijos mokytojai. Pamokų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi , išgirstame draugiškų patarimų, ,,pasitikriname save". Kolegų nuomone stebėtos atviros pamokos informatyvios, darbingos, turtingos darbo metodų gausa, aktyviai naudojama IKT. Pamokose mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje. Įdomiai pateikiant ugdomąją medžiagą, integruojant mokomuosius dalykus, diferencijuojant medžiagą pagal mokinių gebėjimus, taikant įvairius mokymo metodus, mokytojai pamokose įgyvendino iš(si)keltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas ir vertybines nuostatas.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pažintinė išvyka į Vilnių

Picture 4211Vasario 20 d. grupė progimnazijos mokinių ir mokytojų, vadovaujami Eugenijos Brinkienės, progimnazijos tarybos pirmininkės, vyko į Vilnių. Pirmiausia vaižgantiečiai aplankė ,,Litexpo'' parodų centre vykstančią XIV tarptautinę knygų mugę: susipažino su Lietuvos leidyklų pristatoma produkcija, dalyvavo žurnalisto, keliautojo Algimanto Čekuolio knygos ,,Iš ko juokiasi pasaulis'' pristatyme, edukaciniam žaidime ,,Mano batai buvo du.'' Kitas kelionės tikslas – Nacionalinė dailės galerija. Progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje ,,Lietuvai ir man.'' Tad Lietuvai skirtas trispalves apyrankes atvežė į galeriją užrišti ant specialiai šiai akcijai sukurtos Gediminaičių stulpų konstrukcijos. Mokiniai ir mokytojai, ryšintys trispalves draugystės apyrankes, apžiūrėjo dailės galerijos ekspozicijas. Pavargę, bet laimingi ir pilni kultūrinių įspūdžių, grįžo namo.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Dailyraščio konkursas progimnazijoje

Picture 4132Lietuvių kalbos institutas kasmet organizuoja nacionalinį Vinco Kudirkos dailyraščio konkursą ,,Rašom.'' Tai kasmetinis renginys, skirtas lietuvių tautos sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai.
Vasario mėnesį dailiojo darbo raštus parašė ir progimnazijos 3-8 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų: Kristinos Sederevičienės, Linos Andriulienės ir Daivos Mikšienės. Konkurso tikslas- ugdyti aiškaus, taisyklingo rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią rašyseną turinčius mokinius. Progimnazijos mokiniai privalėjo rašyti plunksnakočiu mėlynu rašalu. Į Vilnių išsiųsti 20 gražiausių vaižgantiečių dailiojo rašto darbų. Nuotraukoje Joanos Skaburskaitės, 5c, ir Emilio Blužo, 5b, rašto darbai.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja