Dalijimasis gerąja darbo patirtimi ,,Kolega – kolegai“

20150213 081826Vasario mėnesį Radviliškio Vaižganto progimnazijoje pradinių klasių mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi organizuodami atviras pamokas. Vasario 3 dieną Teresė Augulienė, mokytoja ekspertė organizavo atvirą matematikos pamoką 2c klasėje tema ,,Dviženklių skaičių atimtis stulpeliu", Ingrida Kasperavičiūtė, mokytoja metodininkė – lietuvių kalbos pamoką tema ,,Senų daiktų atnaujinimas" 2a klasėje. Vasario 4 dieną atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Sakinys" organizavo mokytoja metodininkė Audronė Slanksnienė 1b klasėje, o vasario 5 dieną - Stefanija Sederevičienė, mokytoja metodininkė 3a klasėje lietuvių kalbos pamoką tema ,, H. K. Andersenas. Jo kūryba. Pasaka ,,Karalaitė ant žirnio". Vasario 6 dieną 4b klasėje pasaulio pažinimo pamokos tema ,,Energija. Kas tai yra?" duris atvėre Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Vasario 9 dieną į atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Dvibalsis uo" 1a klasėje pakvietė mokytoja metodininkė Regina Jašinskienė, o vasario 11 dieną – į matematikos pamoką tema ,,Veiksmai iki 20 skaičių ašyje" 1c klasėje Violeta Šidlauskienė, mokytoja metodininkė. Vasario 12 dieną atvira lietuvių kalbos pamoka tema ,, Klausimas Kur? Vytautas Lansbergis ,,Bulvė generolė" organizuota 2b klasėje. Pamoką organizavo Genovaitė Orlova, mokytoja metodininkė. Pamokas stebėjo ir aptarė Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, progimnazijoje praktiką atliekanti studentė, progimnazijos mokytojai. Pamokų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi , išgirstame draugiškų patarimų, ,,pasitikriname save". Kolegų nuomone stebėtos atviros pamokos informatyvios, darbingos, turtingos darbo metodų gausa, aktyviai naudojama IKT. Pamokose mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje. Įdomiai pateikiant ugdomąją medžiagą, integruojant mokomuosius dalykus, diferencijuojant medžiagą pagal mokinių gebėjimus, taikant įvairius mokymo metodus, mokytojai pamokose įgyvendino iš(si)keltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas ir vertybines nuostatas.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pažintinė išvyka į Vilnių

Picture 4211Vasario 20 d. grupė progimnazijos mokinių ir mokytojų, vadovaujami Eugenijos Brinkienės, progimnazijos tarybos pirmininkės, vyko į Vilnių. Pirmiausia vaižgantiečiai aplankė ,,Litexpo'' parodų centre vykstančią XIV tarptautinę knygų mugę: susipažino su Lietuvos leidyklų pristatoma produkcija, dalyvavo žurnalisto, keliautojo Algimanto Čekuolio knygos ,,Iš ko juokiasi pasaulis'' pristatyme, edukaciniam žaidime ,,Mano batai buvo du.'' Kitas kelionės tikslas – Nacionalinė dailės galerija. Progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje ,,Lietuvai ir man.'' Tad Lietuvai skirtas trispalves apyrankes atvežė į galeriją užrišti ant specialiai šiai akcijai sukurtos Gediminaičių stulpų konstrukcijos. Mokiniai ir mokytojai, ryšintys trispalves draugystės apyrankes, apžiūrėjo dailės galerijos ekspozicijas. Pavargę, bet laimingi ir pilni kultūrinių įspūdžių, grįžo namo.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Dailyraščio konkursas progimnazijoje

Picture 4132Lietuvių kalbos institutas kasmet organizuoja nacionalinį Vinco Kudirkos dailyraščio konkursą ,,Rašom.'' Tai kasmetinis renginys, skirtas lietuvių tautos sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai.
Vasario mėnesį dailiojo darbo raštus parašė ir progimnazijos 3-8 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų: Kristinos Sederevičienės, Linos Andriulienės ir Daivos Mikšienės. Konkurso tikslas- ugdyti aiškaus, taisyklingo rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią rašyseną turinčius mokinius. Progimnazijos mokiniai privalėjo rašyti plunksnakočiu mėlynu rašalu. Į Vilnių išsiųsti 20 gražiausių vaižgantiečių dailiojo rašto darbų. Nuotraukoje Joanos Skaburskaitės, 5c, ir Emilio Blužo, 5b, rašto darbai.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižganto progimnazija šventė Vasario 16-ąją-Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Aš dėkoju Lietuvai už laisvę.
Aš dėkoju už karžygių drąsą.
Aš dėkoju už senąjį Vilnių.
Aš dėkoju už Nemuno vingius...

Picture 4022Į šventiškai papuoštą Vaižganto progimnazijos aktų salę, skambant muzikai, nešini trispalvėmis rankutėmis, rinkosi 5-8 klasių mokiniai, svečiai, administracija, mokytojai.
Šventinį minėjimą ,,Kepurine'' pradėjo progimnazijos šokėjai. Skambiais ir iškilmingais Lietuvai žodžiais pasveikino renginio organizatoriai -septintų klasių vedėjai Martyna ir Ugnius, primindami, jog Vasario 16 –oji –svarbi diena lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Skambant Lietuvos Respublikos himnui, renginio dalyviai priglaudė dešinę ranką prie širdies, išreikšdami pasididžiavimą ir meilę savo valstybei.
Minėjimo metu, septintų klasių mokiniai, pristatė pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Glaustai apibūdino 1918 metų vasario mėnesį susiklosčiusią Lietuvoje politinę padėtį, kuria pasinaudojusi Lietuvos Taryba priėmė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Skambant melodijai ,,Lietuva brangi'', atliekamai saksofonininko Vėjo Špakausko, 7a, septintų klasių mokinių lūpomis iškilmingai paminėti 20-ies Lietuvos Tarybos narių vardai ir pavardės. Progimnazijos bendruomenę su švente pasveikino direktorė Nijolė Krušienė, Vladas Vaidžiulis, Radviliškio ,,Jaunimo erdvės'' vadovas. Svečias, sukeldamas daugybę ovacijų, įdomiai ir įtikinamai papasakojo istoriją apie valstybės kūrimą, pasveikino su valstybės gimtadieniu.
Šventėje skambėjo dainos, mokiniai šoko tautinius ir pramoginius šokius, deklamavo eiles, skambėjo muzika. Septintokams, jų auklėtojoms pavyko suburti progimnazijos bendruomenę ir paminėti valstybės atkūrimo dieną. Šventę organizavo Jūratė Juozapaitienė, Ilma Pipirienė, muzikos mokytojai Ina Petraitienė ir Tomas Kanapinskas, šokių mokytoja Vida Gilienė, dailės mokytoja Irina Kareivienė, pradinių klasių mokytojas Aurelijus Slanksnis.
Galvokime apie Lietuvą šiandien, gyvenkime joje šiandien, dirbkime, mokykimės, bendraukime, mylėkime, džiaukimės, kurkime ir būkime laimingi šiandien, gyvendami Lietuvoje !

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižgantukai mini Vasario 16 –ąją

20150213 110835Vaižganto progimnazijos pradinukai neliko nuošalyje minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Progimnazijos pradinukai, pradinių klasių mokytojai prisijungė prie pilietinės akcijos ,,Lietuvai ir man", skirtos Lietuvos nepriklausomybės 25 –mečiui paminėti (iniciatyvos globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė). Progimnazijoje šią akciją organizavo socialinė pedagogė A. Petronytė, Mokinių savivaldos klubas. Mokiniai, mokytojai, tėvai pynė trispalves – geltonos, žalios ir raudonos spalvos draugystės apyrankes, taip išreikšdami tautos vienybę. Šios apyrankės Lietuvai papuoš Gediminaičių stulpų konstrukciją Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Tai ne vienintelė akcija, kurioje dalyvavo pradinukai. PUG, 1- 4 klasių mokytojai progimnazijoje organizavo pilietiškumo akciją ,, Į kiekvienus namus po tautinę vėliavėlę", skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Prieššventinę savaitę pradinukai kartu su mokytojais gamino tautines vėliavėles. Mokiniai ne tik patyrė kūrybiškumo, bendradarbiavimo džiaugsmą, bet kartu su draugais bei mokytojais priėjo bendros išvados, kad Tėvynę, papročius, tradicijas, iškovotą nepriklausomybę turime gerbti ne tik per šventes, bet ir kasdien. Pradinukams ši akcija svarbi dar ir tuo, kad ji paskatino vaikus pasveikinti su Valstybine švente kuo daugiau žmonių: įteikti po tautinę vėliavėlę šeimos nariams, kaimynams, vienišiems senoliams, praeiviams gatvėje. O kiek teigiamų emocijų mokiniai patyrė sveikindami progimnazijos bendruomenės narius artėjančios šventės proga! Kupina pakilios nuotaikos diena prabėgo nepastebimai. Pakeliui į namus mažieji vaižgantukai rankose išdidžiai nešėsi po keletą pačių pasigamintų tautinių vėliavėlių, o širdelėse aidu atsikartojo šią dieną tiek daug kartų ištarti žodžiai - Tėvynė, Gimtinė, Nepriklausomybė, Trispalvė ir pagarbiai tariama frazė - ,,Aš – Lietuvos pilietis".

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Rimvydas - rajoninio "Žyniuko" nugalėtojas

20150213 145851Radviliškio Vaižganto progimnazijos 4b klasės mokinys Rimvydas Lukošius (mokyt. A. Švėgždienė) rajoniniame ,,Žyniuko" konkurse, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, užėmė III – ąją vietą ketvirtųjų klasių grupėje. Mokinys apdovanotas diplomu ir asmenine dovana. Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja