Dailyraščio konkursas progimnazijoje

Picture 4132Lietuvių kalbos institutas kasmet organizuoja nacionalinį Vinco Kudirkos dailyraščio konkursą ,,Rašom.'' Tai kasmetinis renginys, skirtas lietuvių tautos sąjūdžio ideologui Vincui Kudirkai.
Vasario mėnesį dailiojo darbo raštus parašė ir progimnazijos 3-8 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų: Kristinos Sederevičienės, Linos Andriulienės ir Daivos Mikšienės. Konkurso tikslas- ugdyti aiškaus, taisyklingo rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią rašyseną turinčius mokinius. Progimnazijos mokiniai privalėjo rašyti plunksnakočiu mėlynu rašalu. Į Vilnių išsiųsti 20 gražiausių vaižgantiečių dailiojo rašto darbų. Nuotraukoje Joanos Skaburskaitės, 5c, ir Emilio Blužo, 5b, rašto darbai.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižganto progimnazija šventė Vasario 16-ąją-Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Aš dėkoju Lietuvai už laisvę.
Aš dėkoju už karžygių drąsą.
Aš dėkoju už senąjį Vilnių.
Aš dėkoju už Nemuno vingius...

Picture 4022Į šventiškai papuoštą Vaižganto progimnazijos aktų salę, skambant muzikai, nešini trispalvėmis rankutėmis, rinkosi 5-8 klasių mokiniai, svečiai, administracija, mokytojai.
Šventinį minėjimą ,,Kepurine'' pradėjo progimnazijos šokėjai. Skambiais ir iškilmingais Lietuvai žodžiais pasveikino renginio organizatoriai -septintų klasių vedėjai Martyna ir Ugnius, primindami, jog Vasario 16 –oji –svarbi diena lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Skambant Lietuvos Respublikos himnui, renginio dalyviai priglaudė dešinę ranką prie širdies, išreikšdami pasididžiavimą ir meilę savo valstybei.
Minėjimo metu, septintų klasių mokiniai, pristatė pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Glaustai apibūdino 1918 metų vasario mėnesį susiklosčiusią Lietuvoje politinę padėtį, kuria pasinaudojusi Lietuvos Taryba priėmė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Skambant melodijai ,,Lietuva brangi'', atliekamai saksofonininko Vėjo Špakausko, 7a, septintų klasių mokinių lūpomis iškilmingai paminėti 20-ies Lietuvos Tarybos narių vardai ir pavardės. Progimnazijos bendruomenę su švente pasveikino direktorė Nijolė Krušienė, Vladas Vaidžiulis, Radviliškio ,,Jaunimo erdvės'' vadovas. Svečias, sukeldamas daugybę ovacijų, įdomiai ir įtikinamai papasakojo istoriją apie valstybės kūrimą, pasveikino su valstybės gimtadieniu.
Šventėje skambėjo dainos, mokiniai šoko tautinius ir pramoginius šokius, deklamavo eiles, skambėjo muzika. Septintokams, jų auklėtojoms pavyko suburti progimnazijos bendruomenę ir paminėti valstybės atkūrimo dieną. Šventę organizavo Jūratė Juozapaitienė, Ilma Pipirienė, muzikos mokytojai Ina Petraitienė ir Tomas Kanapinskas, šokių mokytoja Vida Gilienė, dailės mokytoja Irina Kareivienė, pradinių klasių mokytojas Aurelijus Slanksnis.
Galvokime apie Lietuvą šiandien, gyvenkime joje šiandien, dirbkime, mokykimės, bendraukime, mylėkime, džiaukimės, kurkime ir būkime laimingi šiandien, gyvendami Lietuvoje !

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižgantukai mini Vasario 16 –ąją

20150213 110835Vaižganto progimnazijos pradinukai neliko nuošalyje minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Progimnazijos pradinukai, pradinių klasių mokytojai prisijungė prie pilietinės akcijos ,,Lietuvai ir man", skirtos Lietuvos nepriklausomybės 25 –mečiui paminėti (iniciatyvos globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė). Progimnazijoje šią akciją organizavo socialinė pedagogė A. Petronytė, Mokinių savivaldos klubas. Mokiniai, mokytojai, tėvai pynė trispalves – geltonos, žalios ir raudonos spalvos draugystės apyrankes, taip išreikšdami tautos vienybę. Šios apyrankės Lietuvai papuoš Gediminaičių stulpų konstrukciją Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Tai ne vienintelė akcija, kurioje dalyvavo pradinukai. PUG, 1- 4 klasių mokytojai progimnazijoje organizavo pilietiškumo akciją ,, Į kiekvienus namus po tautinę vėliavėlę", skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Prieššventinę savaitę pradinukai kartu su mokytojais gamino tautines vėliavėles. Mokiniai ne tik patyrė kūrybiškumo, bendradarbiavimo džiaugsmą, bet kartu su draugais bei mokytojais priėjo bendros išvados, kad Tėvynę, papročius, tradicijas, iškovotą nepriklausomybę turime gerbti ne tik per šventes, bet ir kasdien. Pradinukams ši akcija svarbi dar ir tuo, kad ji paskatino vaikus pasveikinti su Valstybine švente kuo daugiau žmonių: įteikti po tautinę vėliavėlę šeimos nariams, kaimynams, vienišiems senoliams, praeiviams gatvėje. O kiek teigiamų emocijų mokiniai patyrė sveikindami progimnazijos bendruomenės narius artėjančios šventės proga! Kupina pakilios nuotaikos diena prabėgo nepastebimai. Pakeliui į namus mažieji vaižgantukai rankose išdidžiai nešėsi po keletą pačių pasigamintų tautinių vėliavėlių, o širdelėse aidu atsikartojo šią dieną tiek daug kartų ištarti žodžiai - Tėvynė, Gimtinė, Nepriklausomybė, Trispalvė ir pagarbiai tariama frazė - ,,Aš – Lietuvos pilietis".

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Rimvydas - rajoninio "Žyniuko" nugalėtojas

20150213 145851Radviliškio Vaižganto progimnazijos 4b klasės mokinys Rimvydas Lukošius (mokyt. A. Švėgždienė) rajoniniame ,,Žyniuko" konkurse, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, užėmė III – ąją vietą ketvirtųjų klasių grupėje. Mokinys apdovanotas diplomu ir asmenine dovana. Sveikiname!

 

 

 

 

 

 

 

 A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Sveikiname

Picture 3874Radviliškio rajono meninio skaitymo konkurse 7b klasės mokinys Ugnius Sadauskas (mokytoja A. Kazlauskienė) pelnė garbingą III-ąją vietą. Sveikiname ir didžiuojamės!

 

 

 

 

 

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokiniai respublikinėje konferencijoje

20150127 140256 - KopijaSausio 27 dieną Ariogalos gimanazijoje vyko respublikinė konferencija „Tolerancija per meną", kurią organizavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas kartu su Raseinių r. Ariogalos gimnazija.
Renginio tikslas - prisiminti Holokausto aukas Europoje bei Lietuvoje ir paminėti 70 – ąsias
Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines.
Konferencijos tikslas – paminėti tarptautinę Holokausto aukų dieną, minimą visame
pasaulyje ir prisiminti iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės
istoriją ir tradicijas bei ištikusią tragediją. Konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama
tolerancijos temai.
Konferencijoje buvo pristatomos Tolerancijos ugdymo centrų veiklos (projektai, vaidybinės inscenizacijos ir kitos kūrybinės veiklos, paruoštos šiai konferencijai). Renginio svečiai turėjo unikalią galimybę pasisemti naujų idėjų. Kiekviena mokykla turėjo galimybę pristatyti save ir savo pasirodymu pagerbti žuvusiuosius ir išgyvenusius holokaustą. Kiekvienos mokyklos atstovai nupieštus piešinius eksponavo piešinių parodoje Ariogalos gimnazijoje. Kiekvienas buvęs šioje konferencijoje suprato, kad negalime leisti, kad tokie įvykiai pasaulyje pasikartotų.

Gabija Varkulevičiūtė, 6a