Matematikos olimpiada Vaižganto progimnazijoje

Paskelbta: Trečiadienis, 18 kovo 2015

Kovo 17 d. progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių olimpiados mokyklinis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 17 mokinių.
Penktų klasių mokinių tarpe didžiausia sėkmė lydėjo Joaną Skaburskaitę, 5c (I vieta) ir Kamilę Jadvygaitę, 5a (II vieta). Šeštų klasių mokinių tarpe labiausiai pasisekė Gabijai Varkulevičiūtei, 6a (I vieta). Septintų klasių nugalėtojai: Ugnius Sadauskas, 7b (I vieta) ir Ieva Kucinaitė, 7b (II vieta) bei aštuntų klasių tarpe geriausių rezultatų pasiekė Ineta Morkūnaitė, 8a (I vieta) ir Justina Šalukaitė, 8b (II vieta). Mokinius ruošė Genovaitė Nevedomskienė, Alvaidas Plukas ir Donata Kavaliauskaitė.
Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės tolimesniame- rajoniniame etape!

Donata Kavaliauskaitė, matematikos mokytoja

Vienas vardas – Lietuva

Paskelbta: Antradienis, 10 kovo 2015

P2050121Kovo 4 dieną Vaižganto progimnazijos PUG ir 1 – 4 klasių mokiniai susirinko paminėti artėjantį Lietuvos Nepriklausomybės 25 – metį. Aktų salė mirgėjo nuo įvairia trispalve simbolika pasipuošusių mokinių: tautinės vėliavėlės, trispalvės gėlytės, drugeliai, kaspinai, apyrankės, žaismingos trispalvės ant skruostukų. Muzikinė – pramoginė popietė ,,Vienas vardas – Lietuva" prasidėjo Lietuvos himnu. Šventės vedantieji trumpai papasakojo apie Lietuvos valstybės įkūrimą, sunkų valstybės kelią į nepriklausomybę. Nepriklausomybės atkūrimo 25 – mečio proga vaižgantukai Lietuvai padovanojo nuostabią dainų, žaidimų, ratelių, šokių pynę. Skyrė pačias šilčiausias eiles, plaukiančias tiesiai iš mokinių širdelių. Popietėje dalyvavo Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė. Ji pasveikino mokinius, mokytojus, tėvus su artėjančia tokia visai Lietuvai svarbia švente išreikšdama viltį, kad mes kiekvienas gerbsime ir mylėsime savo Tėvynę, puoselėsime jos papročius , tradicijas. Baigiantis programai per visą salę nuvilnijo darni bendra daina ,,Taip gražiai gražiai mane augino".
Po oficialiosios popietės dalies ant arkliukų atjoję Kaziukai visus dalyvius pakvietė į Kaziuko mugę. Kiekviena klasė gavo Kaziuko mugės simbolinę ,, baronkų" virtinę. Gavę dovanų visi suskubo į mugę. Mokiniai, įsigiję bilietėlius, keitė juos į suvenyrus, dirbinius, kai kurie prekėmis mainėsi tarpusavyje. Kiek džiaugsmo ir teigiamų emocijų!
Popietę organizavo Stefanija Sederevičienė, Aušrytė Švėgždienė, Regina Jašinskienė, Audronė Slanksnienė, pradinių klasių mokytojos, Vida Gilienė, šokio mokytoja , Kostas Strigockis ir Sigitas Armonas, muzikos mokytojai. Renginio organizatoriai palinkėjo mokiniams augti dorais Lietuvos piliečiais, mylėti ir gerbti savo Tėvynę.
Pažadinkime savo širdelėse liepsnelę - šilumos, gerumo, meilės ugneles. Jas visas surinkime į didelį gerumo laužą – kūrenkime jį ir neleiskime užgesti gerais darbais, geru elgesiu, gražiais žodžiais, gimta kalba. Mylėkime savo Tėvynę. Ji, kaip motina – viena.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Dailiojo rašymo konkursas

Paskelbta: Pirmadienis, 09 kovo 2015

20150227 081711Kasmet vasario mėnesį progimnazijoje vyksta tradicinis 6-ų klasių mokinių, besimokančių II- ąją užsienio ( rusų) kalbą , dailiojo rašymo konkursas. Konkurso tikslas- skatinti moksleivius domėtis užsienio kalbomis, lavinti ir tobulinti užsienio kalbos rašymo įgūdžius, siekti rašto ir rašymo kultūros.
Šiais metais konkurse dalyvavo 38 mokiniai. Pirmoji vieta atiteko Gabijai Varkulevičiūtei,6a, antroji vieta - Ivetai Skulmytei,6a ir dvi trečiosios vietos- Žanetai Makreckaitei ir Kotrynai Žukauskaitei, 6a.
Nuoširdžiai dėkoju visiems šeštokams, kurie dalyvavo konkurse, linkiu sėkmės toliau mokantis II -ąją užsienio ( rusų) kalbą!

 

 

Jūratė Juozapaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Kvietimas į spektaklį

Paskelbta: Trečiadienis, 04 kovo 2015

Maloniai kviečiame mokinių tėvelius nuotaikingai paminėti kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, atvykti į Vaižganto progimnaziją 2015 m. kovo 10 d. 17 val.
Visi drauge pažiūrėsime Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės mokyklos bendruomenės spektaklį A. Kagarelio „ Chanuma " arba „ Piršlės išdaigos ".

Pastaba: spektaklis nemokamas, apie atvykimą prašome informuoti klasių auklėtojus.

Progimnazijos administracija

Sveikiname

Paskelbta: Trečiadienis, 04 kovo 2015

Picture 4302Vaižganto progimnazijos mokiniai dalyvavo rajoninėse 8-12 klasių jaunųjų dailininkų ir technologijų olimpiadose. Sėkmė nusišypsojo 8a klasės mokinėms Nedai Šiaulianskaitei ir Emilijai Juškevičiūtei (mokytoja I.Kareivienė), laimėjusioms I ir II vietas rajoninėje jaunųjų dailininkų olimpiadoje.
Vakarė Kisieliūtė, 8a, ( mokytojas G.Krikštanas) laimėjo I vietą ir Urtė Augustinavičiūtė, 7a,(mokytoja Ž.Gelažienė) laimėjo III vietą rajoninėje technologijų olimpiadoje. Džiaugiamės dailės ir technologijų olimpiadų pasiekimais!

 

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižgantukai - antrieji rajone

Paskelbta: Antradienis, 03 kovo 2015

P1290069 1Vasario 25 dieną vykusiose Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių olimpinio festivalio ketvirtų klasių ir žemesnių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs" varžybose Vaižganto progimnazijos 3 – 4 klasių mokinių komanda užėmė II – ąją vietą. Sveikiname! Dėkojame Onai Mikalauskienei ir Zitai Norvaišienei, pradinių klasių mokytojoms metodininkėms, puikiai paruošusioms mokinių komandą varžyboms.

 

 

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja