Vaižgantukė – meninio deklamavimo konkurso laureatė

Paskelbta: Šeštadienis, 24 vasario 2018

received 10155305171181705Pasitinkant Lietuvos 100 – metį vasario 13 d. Radviliškio l/d. ,,Žvaigždutė" įvyko Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje". Mūsų progimnazijai atstovavo du priešmokyklinukai – Ema Šėgždaitė
(mokyt. A.Pranevičienė) ir Irmantas Račkevičius (mokyt. J.Pocevičiūtė). Mažieji deklamatoriai varžėsi 6-7 metų amžiaus vaikų grupėje, kurioje buvo net 19 konkursantų. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo vaikų poetė, rašytoja Zita Gaižauskaitė, visus dalyvius vertino pagal šiuos kriterijus: gebėjimą meniškai perteikti kūrinį, sceninę laikyseną, saviraišką, kalbos taisyklingumą, aiškumą, raiškumą, intonaciją, originalumą, kontaktą su klausytoju. Nors konkurencija buvo didelė, jautėsi vaikų jaudulys, bet vaižgantukai pasirodė puikiai. Irmantas deklamavo P.Panavo eilėraštį ,,Tėvynė", o Ema – J.Degutytės ,,Mažutė". Nugalėjusi daug konkurentų Ema Šėgždaitė tapo Lietuvos patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurso ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje" laureate. Sveikiname Emutę ir linkime sėkmės ateityje!

Alma Pranevičienė, PU mokytoja

„Pelėdžiukų“ akcija

Paskelbta: Šeštadienis, 24 vasario 2018

Prie paminkloMinėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai su mokytoja Ona Gabeniene dalyvavo akcijoje „Vėliavos plazdėjime aš Lietuvą regiu". Norėdami išreikšti patriotinius jausmus, vaikai patys pasigamino trispalves vėliavėles ir jomis papuošė Radviliškio centre tremtinių atminimui pastatytą paminklą. Klausant pasakojimo apie šio paminklo istoriją, ne vienam per nugarą nubėgo šiurpuliukai. Šitaip vaikai artimiau susipažino su Lietuvos siekiu būti Nepriklausoma valstybe.

 

Ona Gabenienė, PUG mokytoja

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta eisena

Paskelbta: Pirmadienis, 19 vasario 2018

Mes turim visi tą pačią stygą širdyje,
Tos stygos nata, mus nuo lopšio lydi.
Kol žinai kas esi,
Kol galvoji viena lietuvių kalba,
Tol yra dar vilties vienybei. Andrius Jautakas

Vyrai vasario 16Vasario 16 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenė, mokiniai, jų tėveliai kartu su miesto įstaigomis dalyvavo šventinėje eisenoje ,,Valstybingumo keliu'', skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vėliau bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose bažnyčioje, šventiniame koncerte miesto kultūros centre. Mums labai pasisekė, kad galime budėti 100-mečio sargyboje! Džiaugėsi mūsų širdys su visa Lietuva!

 

 

 

 

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vaižgantiečiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimuose

Paskelbta: Pirmadienis, 19 vasario 2018

Vasario 15Vasario 15 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos 7-8 klasių mokiniai, vėliavnešiai ir šauliukai, dalyvavo Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime, kuriame buvo minimos 69-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo metinės. Minaičiuose 1949 metų vasario 16 –ąją Lietuvos partizanai priėmė deklaraciją, kurioje kalbama apie laisvą, demokratinę Lietuvą. Susirinkusieji galėjo apžiūrėti partizanų bunkerį, oro gynybos bataliono karių ginkluotę, karinės technikos ekspoziciją, klausėsi Karinių jūrų pajėgų orkestro, stebėjo Lietuvos karinių oro pajėgų orlaivio skrydį, šaulių organizuojamas šaudymo varžybas, pasivaišino kariškomis vaišėmis.
Kita grupė mokinių su A.Krasuckiene, istorijos mokytoja, dalyvavo Radviliškio viešosios bibliotekos organizuotose atvirose pamokose ,,Nepriklausomybės kovos ir jų įprasminimas. Asmenybės''. Pamokas vedė Radviliškio Vaižganto progimnazijos istorijos mokytoja A.Krasuckienė ir Lizdeikos gimnazijos mokytojos. ,,Tėvynė nėra koks atskiras nuo tavęs dalykas; tai visi žmonės, turintys šią tėvynę, ir tu tarp jų. Tėvynė – ne kažkur atskirai, ji yra aplink ir tavyje – jeigu yra'' (Vytautas Landsbergis).

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Elinga -,,Žyniuko‘‘ konkurso nugalėtoja

Paskelbta: Šeštadienis, 17 vasario 2018

Elinga 5cLizdeikos gimnazijoje vykusiame rajoniniame ,,Žyniuko'' konkurse tarp 5-6 klasių ,,žyniukų'' antroji buvo Radviliškio Vaižganto progimnazijos 5c klasės mokinė Elinga Chlevickaitė. Progimnazijos bendruomenė džiaugiasi mokinės laimėjimu!

 

 

 

 

 

 

D. Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Pilietiškumo ugdymo diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Paskelbta: Trečiadienis, 14 vasario 2018

Diena atrištomis akimis.
Diena iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt,
Tebūna jos žodžiai kilnūs.
Just. Marcinkevičius

collage-2018-02-12Vasario 16-oji –pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Švęsdami Lietuvos atkūrimo šimtmetį, Radviliškio Vaižganto progimnazijos 5-8 klasių mokiniai vasario 9 dieną rinkosi aktų salėje, kur vyko patriotizmą puoselėjantys renginiai, skirti paminėti šią iškilią datą.
Šventinis minėjimas prasidėjo Lietuvos himnu, kurį sugiedojo Kamilė, 8a, Gabrielė, 7b, Ema, Ieva, 5b. Skambėjo progimnazijos mokinių skaitomos eilės, atliekamos dainos, ketvirtokų ir aštuntokų liaudies šokiai (vadovė Vida Gilienė), puikią nuotaiką skleidė akordeonistų atliekami kūriniai. Vaižganto progimnazijos bendruomenei sveikinimo žodį tarė direktorė Nijolė Krušienė.
Po iškilmingo minėjimo Virginijus Plukas, 7a klasės auklėtojas, vedė viktoriną, kurioje savo istorijos žinias galėjo parodyti visi šventės dalyviai. Salėje tvyrojo puiki nuotaika, mokiniai buvo itin aktyvūs.
Pasibaigus viktorinai, vyko lietuviškų dainų konkursas ,,Dainuoju Lietuvą''. Lietuviškas patriotines dainas garbingam jubiliejui skyrė kiekvienos klasės mokiniai. Mokinius konkursui ruošė Kostas Strigockis, Tomas Kanapinskas, muzikos mokytojai, klasės auklėtojai. Visiems konkurso dalyviams Vaida Apšegienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, įteikė padėkas.
Mokame būti vieningi ir išradingi. Tai parodėme susirinkę Vaižganto progimnazijos kieme, kur pasipuošę šventiniais simboliais, sudarėme didelę širdį, simbolizuojančią meilę Tėvynei, ir nuoširdžiai padainavome dainą ,,Aš tikrai myliu Lietuvą''.
Renginius, skirtus paminėti Lietuvos atkūrimo šimtmetį, organizavo Vaižganto progimnazijos septintokai ir jų auklėtojai V.Plukas ir A.Kazlauskienė. ,,Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę'', – šiais žodžiais renginį apibendrino septintokai.

A.Kazlauskienė, 7b klasės auklėtoja