Laiškai Žemei

20170322 151110Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinukai, padedami savo mokytojų, kovo 13 - 17 dienomis atliko kūrybinius darbus, skirtus Pasaulinei Žemės dienai. Mokinai savo kūrybiniuose darbuose išreiškė rūpestį mūsų planetos ateitimi, išsaugojimu, rašė laiškus Žemei, juos papuošė spalvingais piešiniais, aplikacijomis, karpiniais. Kiekviena klasė pristatė savo paruoštą laišką Žemei.
Mokinių kūrybiniai darbai puošia progimnazijos antro aukšto koridorių. Parodėlė primena visiems, kad turime tik vieną Žemę, skatina mylėti ir saugoti mūsų žaliąją planetą.
Juk ir mažos rankos didelius darbus padaro...

A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Paukščiai ir pavasaris

2017-03-13 12.15.17Vaižganto progimnazijoje eksponuojami 5-ų ir 6-ų klasių mokinių tekstilės darbeliai. Mokiniai per technologijų pamokas kūrė paukščius, gėles, visa, kas vaikams primena pavasarį. Todėl ir pavadinimas skambus „Kai skleidžias širdyje pavasaris...". Kviečiame pasigrožėti mokinių kurtais rankdarbiais!

 

 

 

Salvija Zakienė, technologijų vyresnioji mokytoja

Penktokų tekstilės darbų paroda ,,Ex LIBRIS – SAU‘‘

2017-03-15 12.27.575a ir 5b klasių mokiniai integruotų pamokų „Mano miestas Radviliškis" metu susipažino su žymiais Radviliškio krašto žmonėmis. Vienas jų - Gerardas Bagdonavičius – dailininkas grafikas, pedagogas, kraštotyrininkas, scenografas, ekslibrisų pradininkų Lietuvoje. Su mokiniais mėginome prisiliesti prie Gerardo Bagdonavičiaus kūrybos sėkmės, apžvelgėme jo kurtus piešinius, kalbėjome apie jo asmenybę bei nuveiktus darbus. Didžiulis jo indėlis kuriant ir Lietuvoje bei pasaulyje populiarinant lietuvišką ekslibrisą. Ekslibrisas (lot. ex libris – iš knygų) – knygos ženklas, žymintis jos savininką. Sukūrė per du šimtus ekslibrisų. Mokiniai tekstilinėmis priemonėmis –markeriais, dažais, kreidelėmis, štampukais kūrė ekslibrisus sau.
2017-03-15 progimnazijoje atidaryta Vaižganto progimnazijos 5a ir 5b klasių mokinių tekstilės darbų paroda „Ex LIBRIS – SAU". Paroda skirta Gerardui Bagdonavičiui (1901 m. liepos 25 d. Radviliškyje – 1986 m. vasario 3 d. Šiauliuose) atminti. Kviečiame apžiūrėti parodą.

Salvija Zakienė, technologijų vyresnioji mokytoja

Integruotos veiklos projektas ,,Mano miestas - Radviliškis"

Aš Radvilišky gimiau
Ir didžiuojuos tuo, brolau.
Čia mamytė ir tėvelis,
Čia močiutė ir senelis.
Čia mokykla ir draugai.
Mokomės mes čia smagiai...
Arminas Siudikas, 3a

20170307 094929Vasario 28 - kovo 7 dienomis Radviliškio Vaižganto progimnazijos PUG, 1-4 klasių mokiniai ir jų mokytojos vykdė integruotą projektą ,,Mano miestas Radviliškis".
Visą savaitę vyko įvairios integruotos veiklos, skirtos Radviliškio 450 -ajam jubiliejui.3-4 klasių mokiniai lankėsi Radviliškio viešosios bibliotekos informacijos - kraštotyros skyriuje. Susitiko su bibliotekos darbuotojomis, kurios papasakojo apie miesto ir rajono praeitį. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą apie Radviliškį, jo žymius žmones.
Klasėse vyko padavimų apie rajono gyvenvietes skaitymas, jų aptarimas. 3-4 klasių mokiniai patys bandė padavimus kurti.
Visose klasėse organizuoti piešinių konkursai ,,Radviliškiui - 450" ir viktorinos ,,Mano miestas - Radviliškis".
PUG, 1-2 klasių mokiniams, vyresnieji draugai, trečių ir ketvirtų klasių mokiniai skaitė pranešimus, rodė savo paruoštas pateiktis apie Radviliškio šiandieną ir praeitį, žymius krašto žmones.
Integruoto projekto ,,Mano miestas - Radviliškis" veiklas baigėme 1-4 klasių mokinių mini konferencija.
Vykdydami šio projekto veiklas, mokiniai įgijo daug naujų žinių apie Radviliškį, jo apylinkes, patyrė kūrybiškumo džiaugsmą, aktyviai bendravo ir bendradarbiavo vieni su kitais.
Vaižganto progimnazijos pradinukai džiaugiasi, kad gyvena, auga, mokosi geležinkeliečių mieste - Radviliškyje.

Regina Jašinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Antroji vieta estafečių varžybose

20170301 100333Kovo 3 dieną Radviliškio sporto arenoje vyko Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių estafečių varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs". Mūsų progimnazijos komanda, vadovaujama mokytojų Reginos Jašinskienės ir Violetos Šidlauskienės, iškovojo garbingą II-ąją vietą. Sveikiname mokinius ir mokytojas!

 

 

 

Regina Jašinskienė, 3a klasėsauklėtoja

Pilietiškumo ugdymo diena

Kažkas į širdis mūsų neišardomai įsiuvo
Lietuviškus žodžius ,,Tėvynė'' ir ,,Mama'',
Ir net jei nuo tylėjimo gerklė išdžiūvo,
Visur jie skamba tarsi mylima daina...

DSCF7718Kovo 10 d. Vaižganto progimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, skirtose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 5-ų klasių mokiniai dalyvavo Vaižganto gimnazijos abiturientų organizuojamame protmūšyje ,,Mūsų Lietuva'', stebėjo ir aptarė filmą ,,Radviliškis tarpukario vaiko akimis''.
Vėliau septintokai ir jų auklėtojos J.Norkienė ir D.Mikšienė pakvietė į aktų salę prisiminti iškovotos laisvės akimirkas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime ,,Šalis ta – Lietuva vadinas...'' Skambėjo Lietuvos Respublikos himnas, susirinkusiuosius sveikino Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė, scena mirgėjo tautiniais rūbais pasipuošusiais ir šokančiais septintokais, šokis keitė šokį, daina dainą, raiškus ir įtaigus žodis apie Lietuvos sunkią, bet garbingą istoriją smigo kiekvienam tiesiai į širdį. Nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai – dar tik 27-eri!
Džiugiai nusiteikę vaižgantiečiai šventė šią iškilią dieną – Lietuvai skyrė gražiausias dainas lietuviškos dainos konkurse. Kompetetingosios komisijos nariai: Jolita Goštautienė, lopšelio/darželio ,,Eglutė'' meninio ugdymo mokytoja, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Indrė Grigaliūnaitė, progimnazijos bibliotekininkė - įteikė kiekvienai klasei padėkas, o konkurse laimėjo I-ąją vietą 8a klasės mokiniai (auklėtoja A.Krasuckienė), II-ąją -7a (auklėtoja J.Norkienė) ir III-ąją -5b (auklėtoja N.Valčiukienė). Mokinius ruošė T.Kanapinskas ir K.Strigockis, muzikos mokytojai.
Popietę veiklos tęsėsi klasėse, mokiniai peržiūrėjo ir aptarė dokumentinius filmus ,,Misija Sibiras 2016'', ,,Žmonės, kurie kūrė Lietuvą''.
Pilietiškumo ugdymo dienos veiklas 6-8 klasių mokiniams vainikavo susitikimas su ekspedicijos ,,Misija Sibiras 2016''dalyviu iš Tytuvėnų Luku Jankūnu. Dalyvis nuosekliai, demonstruodamas nuotraukas iš ekspedicijos, pasakojo apie neišdildomus įspūdžius iš tolimosios Igarkos, lietuvių tremtinių kapinių tvarkymą, nuoširdžią vietinių gyventojų pagalbą. Po renginio mokiniai dar ilgai kalbėjosi su ekspedicijos dalyviu, fotografavosi.
Kovo 11-oji istorijoje ypatinga! Tai mūsų dvasinės stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, savo valstybę kiekvienas kurkime kasdien – uoliai mokydamiesi, kurdami, dirbdami jos labui!

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Rajoninė dailės olimpiada apie piliakalnius

20170303 112835Vasario 27 d. vyko Radviliškio rajono 8-ų ir I-IV gimnazijos klasių mokinių dailės olimpiada. Olimpiados tema „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos". 8-ų klasių dalyvių grupėje progimnazijos mokinė Augustė Kavalevskaja, 8a, pelnė III-ąją vietą. Sveikiname Augustę !
Mokinei padėjo pasiruošti dailės mokytoja Irina Kareivienė.

 

 

 

 

 

I.Kareivienė, dailės mokytoja metodininkė

5-8 klasių matematikos olimpiada

Vasario 28 d. Vaižganto progimnazijoje vyko 5-8 klasių matematikos olimpiada. Susumuoti rezultatai.
I-ąsias vietas laimėjo Odeta Morkūnaitė, 5b, Emilė Bubliauskaitė, 6a, Iveta Skulmytė, 8a (mokytoja Vitalija Savickienė), Joana Skaburskaitė, 7b (mokytojas AlvaidasPlukas).
II –ąsias vietas pelnė Ugnė Ivanovaitė, 5a (mokytojas AlvaidasPlukas), Pijus Petrauskas, 6b, Justina Bajoraitė, 7a, ir Titas Burneckas, 8a (mokytoja Vitalija Savickienė).
III-ąsias –AnželikaČečkauskaitė, 5a (mokytojas AlvaidasPlukas), Augustas Rekašius, 6a, Lukas Čepaitis, 7a, ir Kotryna Žukauskaitė, 8a (mokytoja Vitalija Savickienė).
Pirmųjų vietų nugalėtojams linkime sėkmės rajoninėje matematikos olimpiadoje!

V.Savickienė, matematikos mokytoja metodininkė

Nauja rūbinėlė pradinukams

2017 m. vasario 27 d. Vaižganto progimnazijoje atidaryta nauja rūbinėlė pradinukams. Smalsiai ir džiaugsmingai mokiniai apžiūrėjo patalpą, pasidžiaugė naujais baldais, susipažino su elgesio taisyklėmis. Pradinukai kabinosi paltus ir striukes į kiekvienam mokiniui skirtą vietą. Šias patalpas pradinukams įrengė Rulandas Noraitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Prieš:

DSC 0319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po:

DSC 0333

DSC 0342

DSC 0343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administracijos pranešimas

Gerda – technologijų olimpiados nugalėtoja

DSCF7626Vasario 23 d. Radviliškio Vaižganto gimnazijoje vyko Radviliškio rajono 8-12 klasių mokinių technologijų olimpiada ,,Mes – kūrybingi ir išmanūs". 8- 10 klasių dalyvių grupėje, tekstilės ir dizaino srityje progimnazijos mokinė Gerda Bačiulytė, 8b, užėmė III-ąją vietą. Dalyvė kūrybiškumą ir išmanumą demonstravo komisijai pateikdama du darbus. Pasidžiaukime laimėjimu!

 

 

 

SalvijaZakienė, technologijųvyresniojimokytoja

Nacionalinis diktantas – daugiau negu rašyba

DSCF7636Vasario 24 d.10 val. šalyje vyko 10-asis nacionalinis diktantas, rašė per 23 tūkstančius piliečių. Diktantas pirmą kartą rengiamas penktadienį.
Mūsų progimnazijos trisdešimt keturi 7-8 klasių raštingiausieji mokiniai ir mokytojos 45 minutes tikrinosi lietuvių kalbos žinias. Šįmet buvo rašytas Alvydo Šlepiko tekstas ,,Bedugnė'', jį per LRT radiją skaitė diktorius Marijus Žiedas. Anot mokinių, sunkiausia buvo skyryba.
Svarbu paskatinti jaunuolius didžiuotis unikalia lietuvių kalba, gebėti kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.

 

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja