TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS DIENA

kalbaVaižganto progimnazijos antrų, trečių, ketvirtų klasių mokiniai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Vasario 27, 28 dienomis vyko integruotos lietuvių kalbos ir dailės pamokos, kurių metu mokiniai klausėsi mokyklos bibliotekininkės pasakojimo apie lietuvių kalbą, kurią nuo seno lietuviai labai brangino. Carui uždraudus lietuvišką spaudą, ji išliko gyva motinų lūpose, kurios perdavė lietuvišką žodį savo vaikams. Jos nesunaikino nei lenkinimas, nei rusinimas, nei tremtys.
Pirmąją pamoką 4a klasėje bibliotekininkė pradėjo Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu „Gimtoji kalba ". Mokiniai buvo paruošę ir perskaitė įžymių žmonių mintis apie lietuvių kalbą. Daugiausia posakių ir gražių žodžių apie lietuvių kalbą surinkę mokiniai, buvo apdovanoti užrašų knygelėmis, į kurias galėtų užsirašyti gražias ir įdomias mintis apie kalbą. Ją bibliotekininkė palygino su upeliu, kurio srovė – balsiai, pakrančių meldai – pusbalsiai, o upelio krantai – priebalsiai. Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes :žodžius, kuriuos galima perskaityti atbulai ir kaip kirtis gali pakeisti žodžio prasmę. Pamokos pabaigoje mokiniai iš „linksmų posakių krepšelio" rinkosi šmaikščius lietuviškus frazeologizmus. Bibliotekininkė paprašė posakius pavaizduoti piešimo lapuose, kad mokinių piešinėliais papuoštų biblioteką ir kiekvienas užėjęs į ją, pasimokytų šmaikščių ir juokingų lietuvių kalbos posakių.
Ketvirtoji pamoka 3a klasėje vyko netradiciškai. Mokiniai buvo paruošę gražių posakių apie lietuvių kalbą, o Mickevičiūtė Lėja paruošė labai įdomią pateiktį ir skaidres apie lietuvių kalbą, pirmąją lietuvišką knygą. Mokiniai žiūrėjo filmuką apie lietuvių kalbos įdomybes, klausėsi bibliotekininkės pasakojimo apie taisyklingos kalbos svarbą.
Vasario 28 dieną 4b klasės mokiniai ketvirtą pamoką mokėsi gražiai ir šmaikščiai kalbėti. Gabrielė Jackevičiūtė pririnko įdomių mįslių, kurias sunkiai sekėsi įminti. Bibliotekininkė kalbėjo apie lietuvių kalbos garsų svarbą, priminė mokiniams , kad svarbu ne tik gražiai kalbėti, bet ir knygelis skaityti, nes jose išminties ir žinių kraitis. Keletas 4b klasės mokinių kartu su bibliotekininke, nešini „gražių posakių krepšeliu", dalino juos sutiktiems mokykloje dirbantiesiems, aplankė direktorę. Pamoka pabaigoje mokytoja padovanojo vaikams knygų skirtukų, palinkėjo ne tik gražiai kalbėti, bet ir taisyklingai rašyti.
Gimtosios kalbos diena paminėta ir 2c klasėje. Ypač mokiniai džiaugėsi šmaikščiais ir juokingais posakiais .Kartu su bibliotekininke prisiminė lietuvių kalbos garsus: balsius, pusbalsius ir priebalsius, kurie moka gražiai sušokti į žodį. Antrokai pažadėjo pasijuokti ar nepiktai palinkėti tik gražiais lietuviškais posakiais.
Gimtosios kalbos minėjimo tikslas – ugdyti pagarbą kalbai puoselėti ją, ugdyti aiškaus ,taisyklingo rašymo įgūdžius, mokytis gražaus tarpusavio bendravimo.

Daiva Gaivelienė, Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė

Tėviške, tėvyne ... noriu aš pramokti tavo margo rašto...

20190301 120154Vasario 27 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje vyko ketvirtų klasių mokinių raštingiausio pradinuko konkurso (diktanto) ,,Tėviške, tėvyne ... noriu aš pramokti tavo margo rašto" I -asis etapas. Diktantą rašė 12 ketvirtokų. Visiems dalyvavusiems konkurse linkime ir toliau domėtis gimtąja kalba, ugdyti rašto kultūrą ir raštingumą. Konkurso nugalėtojais tapo Deimantė Dargytė ir Tomas Apšega, 4b klasės mokiniai.
Sveikiname šiuos mokinius! Linkime sėkmės kovo 15 d. Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijoje vyksiančiame Radviliškio rajono ketvirtų klasių mokinių raštingiausio pradinuko konkurse „Tėviške, tėvyne... noriu aš pramokti margo tavo rašto".

A. Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pirmokėlių protmūšis

100dKovo 1 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos 1c klasės komanda kartu su Baisogalos, Šeduvos, Šiaulėnų, Kudirkos ir Gražinos mokyklų komandomis dalyvavo rajoniniame pirmokų protmūšyje ,, 100 dienų mokyklos takeliu". Šį konkursą organizavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos. Pirmokai, dirbdami komandose, atliko įvairias užduotis, atsakinėjo į viktorinos klausimus. Mūsų progimnazijos 1c klasės komanda įrodė, kad yra šaunūs, nes užėmė III-ąją vietą!

A.Slanksnienė, 1 c klasės mokytoja

Rusų kalbos dailyraščio konkursas

53028728 3251758728197743 7040473407086919680 nRadviliškio Vaižganto progimnazijoje vyko 6 - ų klasių mokinių, besimokančių antrąją užsienio kalbą (rusų kalba), dailiojo rašymo konkursas. Konkurso tikslas - siekti mokinių rašto ir rašymo kultūros. Nugalėtoja tapo Ema Linkevičiūtė, 6b. II -ąją vietą užėmė Raminta Buivydaitė, 6c, trečiąją - tos pačios klasės mokinė Elinga Chlevickaitė.
Rusų kalbos kabinete parengta paroda, kur galite pamatyti konkurso nugalėtojų ir dalyvių dailyraščio darbus. Dėkojame konkurso dalyviams ir linkime visiems mokiniams siekti savo rašto ir rašymo kultūros!

 

 

Jūratė Juozapaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Irina Kareivienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Dėl visuotinio tėvų susirinkimo

2019 M. VASARIO 26 D. 17.30 VAL. ORGANIZUOJAMAS VISUOTINIS
1 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

AKTŲ SALĖJE:

17.30 val. Muzikinis sveikinimas.
17.45 val. – „Vaikų teisių apsaugos naujovės. Tėvų teisės, pareigos, atsakomybė".
Pranešėja Larisa Paurienė, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja
Radviliškio rajono savivaldybėje

„Prevencinės programos „Olweus" vykdymas. Mokinių apklausos rezultatai".
Pranešėja Aurelija Petronytė, socialinė pedagogė.

PROGIMNAZIJOS KABINETUOSE:

„Ugdymo(si) aktualijos", 1 – 8 klasių tėvų susirinkimai.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Administracija

Su gimtadieniu, Lietuva!

vasario16Šiais metais Lietuva švenčia savo 101-ąjį gimtadienį! Vasario 15 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos aktų salėje vyko iškilmingas Vasario 16-osios dienos minėjimas. Atkurtos Lietuvos valstybės dienos renginį organizavo septintokai ir antrokai(auklėtojos L.Sadauskienė ir N.Valčiukienė, I. Kasperavičiūtė). Šventė prasidėjo septintų klasių mokinių tautiniaisšokiais, skambiomis dainomis bei eilėmis apie Tėvynę. Skambant Lietuvos Respublikos himnui, visi priglaudėme ranką prie širdies ir iškilmingai giedojome Tautinę giesmę. Vėliau sveikinimo žodis buvo suteiktas Nijolei Krušienei, Vaižganto progimnazijos direktorei. Vadovė pasidžiaugė ypatinga valstybingumo sukaktimi, nors šio laikmečio iššūkiai Lietuvos piliečiams kiek kitokie, tačiau valstybei ir toliau reikia mūsų patriotiškumo, paprasto kasdienio mokslo, darbo, šventės drauge.
Po minėjimo 5-6 klasių mokiniai stebėjo filmą ,,Mūsų Lietuva", piešė nuostabią Lietuvos gamtą, Gedimino pilį, piliakalnius, Kryžių kalną. Vėliau papuošė progimnazijos erdves. Tuo tarpu 7-8 klasių mokiniai, stebėdami dokumentinį filmą ,,Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą'', gilino savo žinias apie Joną Basanavičių - vieną iš Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų, patriarchą, visuomenės veikėją, atsakinėjo į duotus klausimus.
Dienai įsibėgėjus, 5 - 8 klasių progimnazijos mokiniai dalyvavo svarbioje akcijoje -pardavinėjo pyragus Vaižganto progimnazijos bendruomenei, o surinkti pinigėliai buvo paaukoti vaikams, sergantiems vėžiu.
8a klasės berniukai kartu su auklėtoju V. Pluku dalyvavo Lietuvos partizanų memoriale, Minaičių kaime, 70 – osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metinių minėjime. Vėliau mokinių savivaldos nariai pakvietė moksleivius pasilinksminti šventiškoje diskotekoje.
Šypsokimės Lietuvai, šypsokimės Laisvei! Su gimtadieniu, Lietuva!

Agnė Gakštytė, 7b klasės mokinė