Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokinių maitinimo valgiaraštis

Nemokamo maitinimo normos

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw 

Organizuojant mokinių maitinimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V- 998

15 dienų pietų valgiaraštis vaikams (4-7m. vaikų amžiaus grupė)

15 dienų pietų valgiaraštis vaikams (6-10m. vaikų amžiaus grupė) 

15 dienų pietų valgiaraštis vaikams (11m. ir vyresnių vaikų amžiaus grupė)

 

Hits: 1880