Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokinių maitinimo valgiaraštis

Paskelbta: Antradienis, 12 sausio 2016

Organizuojant mokinių maitinimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2014 m. liepos 4 d. Nr. V-769, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V- 998

15 dienų pietų valgiaraštis vaikams