Vilniaus universiteto mokslininkų parengtas tyrimais paremtas rekomendacijas skirtas mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu.

Priedai:
1) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams

2) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: dalomoji medžiaga mokiniams

Hits: 87