4-8 klasių mokinių Tėvų diena

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame atvykti į 4-8 klasių mokinių Tėvų dieną, kuri organizuojama 2019 m. lapkričio 12 d.

Tėvų dienos planas:
17.00 val. Registracijos pradžia

17.00-18.00 val. Individualūs tėvų (globėjų) pokalbiai su dėstančiai mokytojais. (Kabinetuose)

17.30-18.00 val. Mokinių tėvų, kurių vaikai lanko pailgintą dienos grupę susirinkimas. (Konferencijų salėje)

18.05-18.15 val. Mokinių meninė programėlė. (Aktų salėje)

18.15 val. Paskaita tėvams „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas". Lektorė Enrika Margienė, Radviliškio rajono savivaldybės pedagoginės – psichologinės tarnybos psichologė. (Aktų salėje)

19.00 val. Ugdymo aktualijos. Klasių bendruomenių susirinkimai. (Kabinetuose)

Hits: 458