Vilniaus universiteto mokslininkų parengtas tyrimais paremtas rekomendacijas skirtas mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu.

Priedai:
1) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams

2) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: dalomoji medžiaga mokiniams

Informacija dėl COVID-19

Skaityti čia

Informacija apie atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse mokėjimą

https://www.radviliskis.lt/lit/Informacija-teveliams-apie-atlyginimo-uz-vaiku-islaikyma-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupese-mokejima

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo

Informuojame, jog nuo 2020 m. sausio mėn. visi vaikai, lankantys priešmokyklinį ugdymą, gaus nemokamus pietus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Vaikų tėvai turi pateikti prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, 110 kabinete. Telefonas pasiteirauti – (4 422) 69053. Rajono gyventojai prašymus teikia savo gyvenamosios vietos seniūnijoje.

Administracijos informacija

DĖL 1-3 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DIENOS ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame atvykti į 1-3 klasių mokinių Tėvų dieną, kuri vyks 2019 m. lapkričio 19 d.

1-3 klasių mokinių Tėvų dienos renginių planas:
17.00 – 17.30 val. Registracija. Individualūs pokalbiai su mokytojais.
17.30 – 18.15 val. Muzikinis sveikinimas. Pranešimas „Antibiotikų vartojimo prevencija". Pranešėja Jolanta Staškūnienė, gydytoja.
18.15 val. 1-3 klasių bendruomenių susirinkimai.

4-8 klasių mokinių Tėvų diena

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame atvykti į 4-8 klasių mokinių Tėvų dieną, kuri organizuojama 2019 m. lapkričio 12 d.

Tėvų dienos planas:
17.00 val. Registracijos pradžia

17.00-18.00 val. Individualūs tėvų (globėjų) pokalbiai su dėstančiai mokytojais. (Kabinetuose)

17.30-18.00 val. Mokinių tėvų, kurių vaikai lanko pailgintą dienos grupę susirinkimas. (Konferencijų salėje)

18.05-18.15 val. Mokinių meninė programėlė. (Aktų salėje)

18.15 val. Paskaita tėvams „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas". Lektorė Enrika Margienė, Radviliškio rajono savivaldybės pedagoginės – psichologinės tarnybos psichologė. (Aktų salėje)

19.00 val. Ugdymo aktualijos. Klasių bendruomenių susirinkimai. (Kabinetuose)

Ankstyvosios intervencijos programos įsakymas

Ankstyvosios intervencijos programos įsakymas

Dėl žiemos atostogų

1-8 klasių mokiniams žiemos atostogos prasideda 2018 m. vasario 19 d. Pamokos prasideda 2018 m. vasario 26 d. (pirmadienį).

Administracijos informacija

Dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl asmens duomenų apsaugos

Sužinoti galite čia

Konsultacinės tėvų valandos

Klasių auklėtojai laukia tėvelių konsultacinėse tėvų valandose. Maloniai kviečiame atvykti ir individualiai pasikalbėti apie vaiko ugdymą

Grafikas