Finansinės ataskaitos

Metinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

1. Finansinės būklės ataskaita 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Ataskaitų rinkinys už 2020m. II ketvirtį

 

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30d. duomenis.

Ataskaitų rinkinys už 2020m. I ketvirtį

 

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d.duomenis.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas

2. Finansinės būklės ataskaita

3. Pinigų srautų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitų rinkinys už 2019m. II ketvirtį

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d.duomenis.

Ataskaitų rinkinys už 2019m. I ketvirtį

 

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d.duomenis.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

2018 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Metinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus

1. Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus

1. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus

1. Finansinės būklės ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

Metinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus

1. Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2015 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2015 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis prie 2015 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2015 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2014 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2014 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2014 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Hits: 4962