Apie mus

Mokyklos vizija

Radviliškio Vaižganto progimnazija – sutelkta, nuolat besimokanti švietimo įstaigos bendruomenė, siekianti asmenybės ugdymosi pažangos ir lyderystės, reflektuojanti ir besidžiaugianti sėkmėmis mokykla.

Mokyklos misija

Kokybiškas mokymasis – lyderystės įgūdžiai priešmokykliniame ugdyme, pradiniame ugdyme ir pagrindinio ugdymo I dalyje.

Mokyklos filosofija

Kiekvienas bendruomenės narys tobulėdamas ir veikdamas gali būti lyderiu.

Mokyklos vertybės:

1. Sąžiningumas ir atsakingumas – sau, kitiems ir aplinkai.
2. Asmens individualumas ir veiklumas.
3. Tolerancija išskirtinumui.
4. Tikslo siekimas ir gebėjimas džiaugtis pažanga.
5. Bendradarbiavimas.

Mokyklos istorija

1) 1973 09 01 Nauja vidurinė mokykla Radviliškio mieste. Pavadinimas - III vidurinė mokykla.

2) 1993m. Mokyklai suteiktas Vaižganto vardas. Pradėtos steigti gimnazinės klasės.

3) 1996m. Vaižganto vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.

4) 1997 09 01 Vaižganto g-vė Nr. 29, Radviliškis, viename pastate - dvi ugdymo įstaigos: Vaižganto vidurinė mokykla, Vaižganto gimnazija.

2001m. Vaižganto pagrindinė mokykla 1-10 klasės

1) 2003 09 01 Pradėtas priešmokyklinis ugdymas.simbolika

2) 2005 09 01 Atsisakyta komplektuoti devintą klasę. Išlieka 10 klasė.

3) 2006 09 01 Radviliškio Vaižganto pagrindinėje mokykloje vykdomos veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas (1-4 kl.), pagrindinis ugdymas, I-oji pakopa (5-8 kl.).

Pakeistas mokyklos tipas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos tipo keitimo ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos nuostatų tvirtinimo 2011m. spalio 27d. T-119 nuo 2012m. sausio 1d. mokykla pavadinta Radviliškio Vaižganto progimnazija.

2017-09-01 Vaižganto progimnazijoje pradėjo veikti ilgosios (10,5 val.) priešmokyklinio ugdymo grupės.

2018 m. rugsėjo 1 d. persikėlus vyresniesiems mokiniams į Lizdeikos gimnaziją, pastate lieka viena ugdymo įstaiga - Radviliškio Vaižganto progimnazija, kurioje mokosi apie 500 mokinių.

 

Mokyklos daina

 mokyklos daina

Perklausyti himną, spauskite čia

veliava 

 

 

 

 

Hits: 11589