Projektas „Apie tai, kas buvo prarasta“

Projektas, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

Vilte ValauskaiteDaugelyje pasaulio valstybių oficialiai minima Holokausto aukų atminimo diena - sausio 27 – oji, tačiau Lietuvoje valstybinė Holokausto aukų atminimo diena yra rugsėjo 23 – ioji, susijusi su Vilniaus geto likvidavimu ir siekiu galutinai sunaikinti Lietuvos žydus.
Pasaulyje minima sausio 27 – oji yra susijusi su Aušvico koncentracijos stovykloje likusių (apie 8.000) gyvų kalinių išlaisvinimu. Lietuvoje minint šią dieną – 6b klasės mokiniai istorijos pamokose (su mokytoja Aušra Krasuckiene) aiškinosi apie Aušvico mirties stovyklą bei kitas nacių sukurtas žmonių naikinimo stovyklas, kas jose vyko Antrojo pasaulinio karo metais. Mokiniai sužinojo kodėl, Aušvicas yra tapęs masinio žmonių naikinimo simboliu. Šioje koncentracijos stovykloje buvo nužudyta apie 1 mln. 100 000 žmonių: lenkų, čigonų (romų), rusų karo belaisvių, žydų ir kitų tautybių žmonių.
Anglų kalbos pamokose (su mokytoja Jūrate Norkiene) 6b klasės mokiniai dirbo grupėse ir pristatė skaidres apie apie Holokaustą, o po to patikrino draugų žinias kahoot programėlėje, gamino plakatus ,,Mes prisimename/ We remember".
Dailės pamokose (su mokytoja Irina Kareiviene) šeštokai kūrė plakatus, skirtus paminėti Holokausto aukų atminimo dieną. Mokinių sukurti darbai „keliaus" į plakatų konkursą, kurį organizuoja Tarptautinė istorinio teisingumo komisija ir Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje.
Lietuvių kalbos pamokose (su mokytoja Alma Pranevičiene) kalbėjosi apie koncentracijos stovyklas bei Štuthofo stovykloje kalėjusį rašytoją Balį Sruogą. Mokiniai sužinojo, kad rašytojas, pasak tyrinėtojo A.Samulionio, turėjo daugiau nei šimtą slapyvardžių. Buvo aptarta, kokios savybės padėjo B.Sruogai išgyventi ir neprarasti žmogiškojo orumo koncentracijos stovykloje.
7b klasės mokiniai anglų kalbos pamokoje prisiminė (su mokytoja Ligita Sadauskiene) masinį naikinimą – vadinamą Holokaustu, kuris vyko 1941 – 1944 metais bei dalyvavo projektinėje veikloje We remenber.

Aušra Krasuckienė, istorijos mokytoja metodininkė

Hits: 99