Dėl karantino

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO" PAKEITIMO

DĖL ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE MOKĖJIMO

Hits: 49