Startuoja projektas „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio Vaižganto progimnazijoje“

UntitledEuropos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015 „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose" sutartį.
Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus.
Virtuali reflektavimo sistema bus diegiama 5–8 klasėse. Šių klasių mokiniai projekto laikotarpiu naudosis virtualia reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalykų pamokose. Mokiniai išsiugdys gebėjimą reflektuoti ir numatyti tobulėjimo kryptis, naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymosi procesui didžiausią įtaką darančius veiksnius, labiau pasitikės savo sugebėjimais mokytis ir bendrauti. Sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus.
Projekto pradžia 2020-09-18, pabaiga 2022-09-17.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo
Projekto vykdytojas:

Untitled

 

 

 

Daugiau informacijos apie projektą:
Dokumentas

 

Hits: 92