Dėl visuotinio tėvų susirinkimo

2019 M. VASARIO 26 D. 17.30 VAL. ORGANIZUOJAMAS VISUOTINIS
1 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

AKTŲ SALĖJE:

17.30 val. Muzikinis sveikinimas.
17.45 val. – „Vaikų teisių apsaugos naujovės. Tėvų teisės, pareigos, atsakomybė".
Pranešėja Larisa Paurienė, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja
Radviliškio rajono savivaldybėje

„Prevencinės programos „Olweus" vykdymas. Mokinių apklausos rezultatai".
Pranešėja Aurelija Petronytė, socialinė pedagogė.

PROGIMNAZIJOS KABINETUOSE:

„Ugdymo(si) aktualijos", 1 – 8 klasių tėvų susirinkimai.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Administracija

Hits: 233