Moksleivių antikorupcinis ugdymas

received 1499688830165973Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vykdydama vieną iš keturių savo veiklos sričių - visuomenės antikorupcinį švietimą, siekia formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai, didinti visuomenės sąmoningumą ir skatinti aktyviau į antikorupcinę veiklą įsitraukti ne tik valstybės tarnautojus, verslo atstovus, bet ir jaunimą - moksleivius. Vykdant antikorupcinį vaikų švietimą siekiama išugdyti asmenį, turintį žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės saugumui, nesitaikstantį su korupcijos apraiškomis, gebantį ir siekiantį jas šalinti.
Todėl Specialiųjų tyrimų tarnyba pakvietė mokyklų bendruomenes paminėti gruodžio 9 dieną - Tarptautinę antikorupcijos dieną. Mokinių savivaldos klubo atstovė Emilija Dargužaitė, 8a klasė paruošė skaidres progimnazijos 5 - 8 klasių mokiniams šia tema. Emilja, 8a, ir jos pagalbininkė Kamilė , 6b klasė, klasės valandėlių metu mokiniams papasakojo, kas yra korupcija, antikorupcija, parodė trumpą video medžiagą. Mokiniai, išklausę Mokinių savivaldos atstovių pasakojimo, kūrė plakatus (kuriuose piešė, rašė šūkius). Klasių paruoštus plakatusfojė gali apžiūrėti progimnazijos bendruomenė.

Mokinių savivaldos klubas

Hits: 426