Vaižgantukė – meninio deklamavimo konkurso laureatė

Paskelbta: Šeštadienis, 24 vasario 2018

received 10155305171181705Pasitinkant Lietuvos 100 – metį vasario 13 d. Radviliškio l/d. ,,Žvaigždutė" įvyko Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje". Mūsų progimnazijai atstovavo du priešmokyklinukai – Ema Šėgždaitė
(mokyt. A.Pranevičienė) ir Irmantas Račkevičius (mokyt. J.Pocevičiūtė). Mažieji deklamatoriai varžėsi 6-7 metų amžiaus vaikų grupėje, kurioje buvo net 19 konkursantų. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo vaikų poetė, rašytoja Zita Gaižauskaitė, visus dalyvius vertino pagal šiuos kriterijus: gebėjimą meniškai perteikti kūrinį, sceninę laikyseną, saviraišką, kalbos taisyklingumą, aiškumą, raiškumą, intonaciją, originalumą, kontaktą su klausytoju. Nors konkurencija buvo didelė, jautėsi vaikų jaudulys, bet vaižgantukai pasirodė puikiai. Irmantas deklamavo P.Panavo eilėraštį ,,Tėvynė", o Ema – J.Degutytės ,,Mažutė". Nugalėjusi daug konkurentų Ema Šėgždaitė tapo Lietuvos patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurso ,,Aš Lietuvą nešuosi širdyje" laureate. Sveikiname Emutę ir linkime sėkmės ateityje!

Alma Pranevičienė, PU mokytoja

Peržiūros: 317