Pažinkime savo rajoną

Paskelbta: Sekmadienis, 08 spalio 2017

20170929 093116Radviliškio Vaižganto progimnazijoje organizuota 1-4 klasių mokinių Kraštotyros diena, skirta Radviliškio rajono pažinimui.
Mažiausieji pradinukai – 1a ir 1b klasių mokiniai (mokytojos Ingrida Kasperavičiūtė ir Genovaitė Orlova) dalyvavo virtualioje kelionėje po Radviliškio rajoną. Pirmokai žiūrėjo filmą apie Radviliškio kraštą, žvelgė į jį iš paukščio skrydžio. Klausėsi ketvirtokų mini pranešimų apie Radviliškio krašto piliakalnius, Radviliškį, Burbiškio dvarą, Kleboniškių kaimo buities muziejų, Aukštelkų kaimo istoriją.
Išvyką po Radviliškio miestą surengė 1c ir 2a klasių mokiniai (mokytojai Teresė Augulienė ir Aurelijus Slanksnis). Vaikai aplankė Radviliškio miesto geležinkelio stotį, o prie traukinio vagono, Trijų kryžių paminklo klausėsi pasakojimo apie tremtinius. Apžiūrėję rajono Savivaldybės, Viešosios bibliotekos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pastatus, pirmokėliai pasuko mokyklos, o antrokai Radviliškio miesto kultūros ir sporto parko link. ,,Karžygių alėjoje'' grožėjosi Lietuvos kunigaikščių skulptūromis.
Mokomąją pažintinę išvyką surengė ir 2b klasės mokiniai (mokytoja Kristina Sederevičienė). Antrokai susipažino su Radviliškio rajono Kurklių kaime įsikūrusiu Vilando Bugenio ūkiu. Čia vaikai atidžiai klausėsi pasakojimo apie paukščių gyvenimą, jų priežiūrą, paukštyno darbuotojo profesiją. Didžiausią įspūdį jiems paliko tai, kad galėjo palesinti ir paglostyti mažuosius paukštyno gyventojus – viščiukus. Pasigrožėję rudenėjančiu Arimaičių ežero paplūdimiu, išvykos dalyviai jėgas išbandė įvairiose estafetėse, krepšinio ir futbolo aikštelėse. Klasės draugės Karinos kieme vaikų laukė ir kitos smagios pramogos.
Progimnazijos 3a ir 3b klasių mokiniai (mokytojos Živilė Gelažienė ir Aušrytė Švėgždienė) dalyvavo susitikime su Ona Jefimova, buvusia Vaižganto progimnazijos istorijos mokytoja, progimnazijos muziejaus įkūrėja. Senjorė papasakojo apie mūsų krašto senovės žmonių gyvenimą, papročius, tradicijas, muziejuje sukauptus eksponatus. Trečiokai, dalyvaudami projekte ,,Virtuali kelionė po Radviliškio rajono apylinkes, piliakalnius", sukaupė nemažai vertingos medžiagos. Mokiniai turėjo puikią galimybę parengtus pranešimus pristatyti klasių mini konferencijose.
Parengtus pranešimus apie Radviliškio rajono istoriją bei rajono piliakalnius kitose klasėse skaitė ir 4a, 4b, 4c klasių mokiniai (mokytojos Regina Jašinskienė, Audronė Slanksnienė, Violeta Šidlauskienė). Susitikimuose su buvusia progimnazijos mokytoja Ona Jefimova metu kevirtokai sužinojo apie lietuvių gyvenimo būdą, apžiūrėjo senovinius buities daiktus. Įgytas žinias pritaikė spręsdami kryžiažodžius.
Susitikimų, išvykų, užsiėmimų įspūdžius mokiniai perteikė piešiniuose. Klasėse organizuotos piešinių parodėlės, viktorinos. Parengtas pradinių klasių stendas ,,Skubu rudenėjančiais piliakalnių takais".
Diena buvo turininga ir įdomi, gausi įvairiomis veiklomis. Džiugu, kad į šią veiklą įsijungė ir mokinių tėveliai. Esame dėkingi tėveliams ir įstaigų įmonėms už glaudų bendradarbiavimą su progimnazija, kartu prusiname, šviečiame mūsų ateitį!

Kristina Sederevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Peržiūros: 256