Tėvų diena

DSCF73172016m. lapkričio 24d. Vaižganto progimnazijoje organizuota 4 ir 5-8 klasių mokinių Tėvų diena.
Vyko tėvų ir mokytojų individualūs susitikimai, pokalbiai mokinių ugdymo (si) klausimais. Vyko tėvų atstovo rinkimai, į progimnazijos tarybą balsų dauguma išrinktos Erika Korsakienė ir Vaida Apšegienė.
Vėliau vyko renginiai aktų salėje: mokinių meninis prisistatymas,
Larisos Paurienės, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjos, pranešimas apie vaikų teises ir pareigas bei tėvų pareigas ir teises.
Apie progimnazijoje vykdomus tarptautinius projektus pranešimą pristatė Ingrida Kasperavičiūtė, pradinių klasių metodininkė, ir Vaida Apšegienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Tėvų dienos renginį baigė Nijolės Krušienės, Vaižganto progimnazijos direktorės, pranešimas apie 2017metų progimnazijos veiklos perspektyvas ir aktualijas. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą Tėvų dienoje.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 856