Pradinukų dovana Lietuvai

20160209 092516Vasario 9 dieną Vaižganto progimnazijos PUG ir 1- 4 klasių mokiniai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Aktų salė mirgėjo nuo tautiniais rūbais, įvairia tautine simbolika pasipuošusių vaižgantukų.
Šventės vedantieji pakvietė susirinkusius mokinius, mokytojus, svečius sugiedoti Lietuvos himną. Apie svarbius istorinius Lietuvos valstybės atkūrimo įvykius papasakojo Aušra Krasuckienė, istorijos mokytoja, ir septintokai. Mokiniai dovanojo gimtinei patriotines lietuviškas dainas. Didžiausia mokinių šventinio susibūrimo dovana Lietuvai – folklorinių šokių konkursas ,,Mažoji Patrepsynė 2016". Mokinius konkursui paruošė Vida Gilienė, šokio mokytoja metodininkė.
Šokėjų pasirodymus stebėjo ir vertino kompetetinga komisija: Donatas Stakvilevičius, komisijos pirmininkas, Radviliškio miesto kultūros centro folklorinio ansamblio ,,Aidija" vadovas, Vaida Apšegienė, komisijos narė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, Jūratė Stakvilevičienė, komisijos narė, Radviliškio miesto kultūros centro kapelos ,,Radvija" vadovė. Sukosi šokėjų poros. Šokis keitė šokį. Šokėjai, palaikomi gausių aplodismentų, scenoje jautėsi drąsiai ir šokiams atidavė visas savo jėgas. Buvo išrinktos šešios geriausios folklorinių šokių šokėjų poros: Akvilė Korsakaitė ir Augustas Bajoras (3c), šokis ,,Šokinėkit berniukai"; Orinta Kazlauskaitė ir Dignas Komar (4c), šokis ,,Sėjau rūtą"; Miglė Mieliauskaitė ir Žygimantas Tumėnas (4a), šokis ,,Malūnėlis"; Melita Vaitiekūnaitė ir Erminas Jasiūnas (3c), šokis ,,Gyvataras"; Gabrielė Žalabinaitė ir Dainius Jonaitis (4b), šokis ,,Šuldi ruldi"; Kamilė Tarvydaitė ir Dominykas Zaturskis (3c), šokis ,,Žyds". Šiuos šokėjus šventės organizatoriai apdovanojo Padėkos raštais. Konkurso šokėjų porai – laureatei (Orinta Kazlauskaitė ir Dignas Komar ) atiteko atminimo dovanos ir Padėkos raštai. Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė, padėkojo visiems šventės dalyviams už skambias dainas, nuotaikingų šokių pynę, o geriausiems šokėjams įteikė Vaižganto progimnazijos atminimo ženklelius. Apdovanojimus vainikavo nuotaikingas, bendras mokinių , mokytojų, svečių šokis. Šventinį koncertą vaižgantukai užbaigė ,,Pradinukų himnu".
Kupina malonių įspūdžių, pakilios nuotaikos Pilietiškumo diena prabėgo nepastebimai. Buvo
smagu ir šilta. Šilta nuo širdelėse įsižiebusių gerumo, meilės ir pagarbos Tėvynei ugnelių...

Keliasi žemė –
Lietuva mūsų.
Mes čia gyvenom,
Esam ir būsim!

A. Švėgždienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Hits: 1027