Dalijimasis gerąja darbo patirtimi ,,Kolega – kolegai“

20150213 081826Vasario mėnesį Radviliškio Vaižganto progimnazijoje pradinių klasių mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi organizuodami atviras pamokas. Vasario 3 dieną Teresė Augulienė, mokytoja ekspertė organizavo atvirą matematikos pamoką 2c klasėje tema ,,Dviženklių skaičių atimtis stulpeliu", Ingrida Kasperavičiūtė, mokytoja metodininkė – lietuvių kalbos pamoką tema ,,Senų daiktų atnaujinimas" 2a klasėje. Vasario 4 dieną atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Sakinys" organizavo mokytoja metodininkė Audronė Slanksnienė 1b klasėje, o vasario 5 dieną - Stefanija Sederevičienė, mokytoja metodininkė 3a klasėje lietuvių kalbos pamoką tema ,, H. K. Andersenas. Jo kūryba. Pasaka ,,Karalaitė ant žirnio". Vasario 6 dieną 4b klasėje pasaulio pažinimo pamokos tema ,,Energija. Kas tai yra?" duris atvėre Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Vasario 9 dieną į atvirą lietuvių kalbos pamoką tema ,,Dvibalsis uo" 1a klasėje pakvietė mokytoja metodininkė Regina Jašinskienė, o vasario 11 dieną – į matematikos pamoką tema ,,Veiksmai iki 20 skaičių ašyje" 1c klasėje Violeta Šidlauskienė, mokytoja metodininkė. Vasario 12 dieną atvira lietuvių kalbos pamoka tema ,, Klausimas Kur? Vytautas Lansbergis ,,Bulvė generolė" organizuota 2b klasėje. Pamoką organizavo Genovaitė Orlova, mokytoja metodininkė. Pamokas stebėjo ir aptarė Nijolė Krušienė, Vaižganto progimnazijos direktorė, Giedrė Krivickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, progimnazijoje praktiką atliekanti studentė, progimnazijos mokytojai. Pamokų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi , išgirstame draugiškų patarimų, ,,pasitikriname save". Kolegų nuomone stebėtos atviros pamokos informatyvios, darbingos, turtingos darbo metodų gausa, aktyviai naudojama IKT. Pamokose mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje. Įdomiai pateikiant ugdomąją medžiagą, integruojant mokomuosius dalykus, diferencijuojant medžiagą pagal mokinių gebėjimus, taikant įvairius mokymo metodus, mokytojai pamokose įgyvendino iš(si)keltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas ir vertybines nuostatas.

Aušrytė Švėgždienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Hits: 1950