Vaižganto progimnazija šventė Vasario 16-ąją-Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Aš dėkoju Lietuvai už laisvę.
Aš dėkoju už karžygių drąsą.
Aš dėkoju už senąjį Vilnių.
Aš dėkoju už Nemuno vingius...

Picture 4022Į šventiškai papuoštą Vaižganto progimnazijos aktų salę, skambant muzikai, nešini trispalvėmis rankutėmis, rinkosi 5-8 klasių mokiniai, svečiai, administracija, mokytojai.
Šventinį minėjimą ,,Kepurine'' pradėjo progimnazijos šokėjai. Skambiais ir iškilmingais Lietuvai žodžiais pasveikino renginio organizatoriai -septintų klasių vedėjai Martyna ir Ugnius, primindami, jog Vasario 16 –oji –svarbi diena lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Skambant Lietuvos Respublikos himnui, renginio dalyviai priglaudė dešinę ranką prie širdies, išreikšdami pasididžiavimą ir meilę savo valstybei.
Minėjimo metu, septintų klasių mokiniai, pristatė pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Glaustai apibūdino 1918 metų vasario mėnesį susiklosčiusią Lietuvoje politinę padėtį, kuria pasinaudojusi Lietuvos Taryba priėmė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Skambant melodijai ,,Lietuva brangi'', atliekamai saksofonininko Vėjo Špakausko, 7a, septintų klasių mokinių lūpomis iškilmingai paminėti 20-ies Lietuvos Tarybos narių vardai ir pavardės. Progimnazijos bendruomenę su švente pasveikino direktorė Nijolė Krušienė, Vladas Vaidžiulis, Radviliškio ,,Jaunimo erdvės'' vadovas. Svečias, sukeldamas daugybę ovacijų, įdomiai ir įtikinamai papasakojo istoriją apie valstybės kūrimą, pasveikino su valstybės gimtadieniu.
Šventėje skambėjo dainos, mokiniai šoko tautinius ir pramoginius šokius, deklamavo eiles, skambėjo muzika. Septintokams, jų auklėtojoms pavyko suburti progimnazijos bendruomenę ir paminėti valstybės atkūrimo dieną. Šventę organizavo Jūratė Juozapaitienė, Ilma Pipirienė, muzikos mokytojai Ina Petraitienė ir Tomas Kanapinskas, šokių mokytoja Vida Gilienė, dailės mokytoja Irina Kareivienė, pradinių klasių mokytojas Aurelijus Slanksnis.
Galvokime apie Lietuvą šiandien, gyvenkime joje šiandien, dirbkime, mokykimės, bendraukime, mylėkime, džiaukimės, kurkime ir būkime laimingi šiandien, gyvendami Lietuvoje !

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 1197