Vaižganto progimnazija bendradarbiauja su respublikos specialistais

Sausio mėnesį Vaižganto progimnazijoje lankėsi Jūratė Jakštienė, Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus tiflopedagogė. Specialistė konsultavo lietuvių, anglų kalbų, matematikos, gamtos ir istorijos mokytojus, kurie dirba su regėjimo negalią turinčiais mokiniais. Konsultantė pažymėjo, jog svarbiausia tausoti mokinių regėjimą, tuo pačiu pritaikyti aplinką, skaitymo šriftą, atlikti specialius pratimus, pritaikyti mokymo priemones, kurios tausotų mokinių regą. Specialistė iš Vilniaus pasidžiaugė pedagogų kryptinga, gera, lanksčia ir nuoseklia pagalba progimnazijos mokiniams. Progimnazijos darbuotojai, mokytojai, bendradarbiaudami su respublikos specialistais, sudaro palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis progimnazijoje.

Daiva Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 1074