Popietė ,,Pabūkime kartu. Angelo sparno palytėti.‘‘

Ledinės gėlės žydi...
Melsvi žiedai šalčiu ir saule dvelkia.
Skaudi šviesa baltom žvaigždėm žėruoja
Ir ledo žvakės tyliai, tyliai dega...(Dalia Šalengienė)


DSC01313Gruodžio 11 d. 5-ų klasių mokiniai, jų auklėtojos rinkosi į lietuvių kalbos mokytojų A.Kazlauskienės ir D.Mikšienės, progimnazijos maironiečių ir 5-ų klasių mokinių organizuotą popietę. Popietės vedėjos Monika ir Gintarė, 8b,maironiečiai Edvardas ir Faustas,6b, Ema,5b, pakvietė dar kartą paminėti poetą Kristijoną Donelaitį, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų,''pasigėrėti raiškiu gimtuoju žodžiu, kūrybingais mūsų progimnazijos penktokais.
Advento vainiko dvi žvakes, simbolizuojančias kūrybiškumo šviesą, įžiebė tikybos mokytoja Dalia Šalengienė ir 5-ų klasių atstovas Jonas Šimkus. 5a klasės mokinės: Enrika, Karolina, Augustė, Samanta -deklamavo vaikų poetų eiles. 5c klasės mokiniai: Titas, Dominykas ir Lukas- skaitė savo kūrybos pasakas, o Joana ir Gabrielė V. raiškai perskaitė savos kūrybos eilėraštukus. 5b klasės mokiniai deklamavo ir inscenizavo S.Nėries eiliuotą pasaką ,,Našlaitė.'' Vaižganto progimnazijos pop-choras(vadovė Ina Petraitienė) sudainavo Adventines dainas. Popietę baigėme D.Šalengienės, tikybos mokytojos, savos kūrybos eilėraščiais, skirtais žiemos metui, visus privertė susimąstyti skaidrėse demonstruota ,,Nuostabi istorija'', ar mes visada neužmirštame padėkoti vieni kitiems.
Už galimybę būti, klausytis, būti išklausomam, daugiau sužinoti, pajusti poetinį, dainos žodį dėkojame popietės organizatoriams ! Tikimės, kad ši 5-ų klasių Adventinė popietė galėtų tapti tradicine, kasmetine.

M.Vaškaitė, 8b, maironietė,
D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 1023