Atviros integruotos pamokos Vaižganto progimnazijoje

Published: Wednesday, 10 December 2014

Picture 3528Gruodžio 2, 9, 10 ir 17 d. Vaižganto progimnazijoje gausu netradicinių pamokų. Kai ,,žiemos nasrai'' į mūsų žemę sugrįžo primindami, kad ,,šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos'' , o ,,šiaurys atlėkė gandint'', progimnazijos maironiečiai ir jų vadovė D.Mikšienė tris pamokas 4a (mokytoja O. Mikalauskienė), 4b (mokytoja A. Švėgždienė), 3a (mokytoja K. Sederevičienė) klasių mokiniams ir mokytojams organizavo pamokas apie poetą, lietuvių grožinės literatūros pradininką, kunigą, mokytoją, poemos ,,Metai'' autorių Kristijoną Donelaitį. Pradinių klasių mokinukus supažindino su klasiko asmenybe, veikla, kūryba, žiūrėjo skaidres, Gustavo filmuką apie poetą, aiškinosi, kodėl svarbus mums šis kūrėjas, kuo svarbus jo poetinis žodis, ,,kad garsas jo toli galvoj atsilieptų''.
Gruodžio 9 d. D.Šalengienė, tikybos vyresnioji mokytoja, ir Ž.Gelažienė, technologijų vyresnioji mokytoja, 7b klasėje organizavo atvirą integruotą pamoką tema ,,Angelai – Dievo pasiuntiniai.'' Pamokos tikslas – praturtinti, pagilinti žinias apie angelus, jų vardus, vaizdavimo būdus, tai aiškinosi skaitydami Evangelijos ištraukas. Mokytoja Živilė septintokams paaiškino, kaip nusipiešti angelo eskizą, iškirpti kontūrus, muilo gabalėliu apvedžioti medžiagos skiautėje ir velti žaismingą angeliuką. Septintokų triūsą išvysime Kalėdinėje parodėlėje.

Gruodžio 10 d. T. Augulienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, 2c klasėje organizavo atvirą matematikos pamoką tema ,,Sudėtis stulpeliu'' ir lietuvių kalbos pamoką tema ,,Duonos kelias''. Pamokos tikslingos, informatyvios, emocionalios, darbingos, abiejose pamokose naudotos IKT, įvairūs metodai. Vaikai mokomi pagrįsti mintis, daryti išvadas, pasakoti, vaidinti. Didelis dėmesys skiriamas skaitymo intonavimui, žodžio raiškumui, tvarkai ir drausmei pamokose.
Gruodžio 17 d. G. Orlova, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b klasėje organizavo atvirą dailės ir technologijų pamoką tema ,,Kuriame pasaką". Pamokos tikslas – naudojant popieriaus karpymo technikas, pasigaminti po 1 pirštukinę lėlę – pasakų veikėją – ir pabandyti inscenizuoti pasaką. Mokiniai aiškinosi, kas yra pirštukinės lėlės, iš ko jos gaminamos, kur jas galima panaudoti. Dirbdami grupėse, kurdami pasakoms veikėjus, bandydami suvaidinti pasakas, mokiniai patyrė daug džiaugsmo.
Taikant aktyviuosius bendradarbiavimo, kūrybiškumą skatinančius metodus ir savarankiškos veiklos praktiką, mokytojos ugdė mokinių bendruosius gebėjimus ir vertybes.

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Hits: 1411