Meninio skaitymo konkursas ,,Gyvenu po saule‘‘

,,Jeigu iš šimto vaikų bent vienas pajus eilėraštį, patirs jo pasaulį, jau vien dėl to verta rašyti.'' Ramutė Skučaitė


DSCF4646Balandžio 5 d. Radviliškio Vaižganto progimnazijos aktų salėje vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas ,,Gyvenu po saule'', skirtas Ramutės Skučaitės 85 –erių metų jubiliejui paminėti.
Konkurse dalyvavo 22 skaitovai (10 mokinių iš 1-2 klasių ir 12 mokinių iš 3-4 klasių). Renginį vedė Regina Jašinskienė ir Genovaitė Orlova, pradinių klasių mokytojos metodininkės ir konkurso organizatorės. Mokytojos pirmiausia supažindino su poetės kūryba, padrąsino jaunuosius skaitovus. Meninio skaitymo vertinimo komisija: N. Pakštienė, Radviliškio viešosios bibliotekos vaikų skyriaus bibliotekininkė, V.Apšegienė, Vaižganto progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, D.Mikšienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, ir I.Grigaliūnaitė, Vaižganto progimnazijos bibliotekininkė. Konkursą pradėjo Erikas Šidlauskas ir Dominyka Reklytė, 6b, 5-8 klasių meninio skaitymo konkurso prizininkai. Balandžio popietę skambėjo Ramutės Skučaitės ir kitų lietuvių poetų eilės.
Nugalėjo Jokūbas Kuranda, 1b, ( mokytoja A.Švėgždienė) ir Elinga Chlevickaitė, 3c, (mokytoja T.Augulienė). Skaitovai balandžio 8 d. atstovaus Vaižganto progimnazijai Radviliškio rajono 1-4 klasių mokinių poezijos festivalyje ,,Gyvenu po saule'' Baisogaloje . Mokiniams ir mokytojoms linkime sėkmės!

D.Mikšienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Šeštų klasių kūrybinių darbų paroda

,,Ak, jei būčiau aš paukštis!
Skrisčiau, lėkčiau dangaus keliais link svajonės,
Link pasakos, link saulės...''

P1190313Kovo mėnesio pabaigoje, iš karto po gražiausios pavasario šventės Šv. Velykų, Vaižganto progimnazijos pirmojo aukšto langus papuošė 6a ir 6c klasių mokinių tekstilės kūrybinių darbų paroda „Čiulba ulba pavasaris" (mokytoja S.Zakienė). Mokiniai savo jėgas išbandė tapydami ant šilko specialiais šilkui skirtais dažais bei tekstiliniais markeriais. Apvalios formos, bei arkos formos dirbiniuose jaunieji kūrėjai vaizdavo paukščio motyvą, perteikė jį stilizuotai. Ne veltui paukštis – mokyklos simbolis, pavasario, laisvės, gyvybės pranašas. Paroda progimnazijos bendruomenę džiugins šį mėnesį.

S.Zakienė, technologijų vyresnioji mokytoja

Dėl 4, 6 ir 8 klasių mokinių tėvų susirinkimo

2016 m. balandžio 14 d. įvyks 4, 6 ir 8 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkėje yra numatyti šie klausimai:
1. Dėl standartizuotų testų tvarkos ir vykdymo 4, 6 ir 8 klasių mokiniams.
2. Dėl būsimųjų penktųjų klasių komplektavimo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
3. Individualūs susitikimai su klasių auklėtojais.
4, 6 ir 8 klasių mokinių tėvelius kviečiame atvykti į progimnazijos aktų salę 17.30 val.

Administracija

Pasitinkant Pasaulinę Žemės dieną

Ačiū saulei, kad šildo žemę.
Ačiū žemei, kad augina medį.
Ačiū medžiui, kad suteikia pavėsį žolei.
Ačiū žolynams, kad grožiu ir spalvomis džiugina žmogų.
Ačiū žmogui už tai, kad myli saulę, žemę, medžius ir gėles...

20160318 082201Kasmet kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena. Ši diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Ši diena suvienija žmones bendram rūpesčiui dėl Žemės planetos - mūsų visų namų išsaugojimo.
Šiai veiklai neliko abejingi ir Vaižganto progimnazijos pradinukai. Kovo 15 dieną 3- ųjų ir 4 – ųjų klasių mokiniai ir mokytojos dalyvavo susitikime su ŠRATC viešųjų ryšių specialiste Karolina Kiesiene. Susitikimo ,,Mokausi rūšiuoti" metu buvo rodoma vaizdinė medžiaga, kaip rūšiuojamos ir perdirbamos atliekos. Mokiniai atliko ir praktines atliekų rūšiavimo užduotis. Mažųjų ekologų būrelio nariai (mokyt. A. Švėgždienė ) mokėsi rūšiuoti atliekas, to mokė ir pirmųjų klasių mokinius. Organizavo akciją ,,Rūšiuoju aš. Rūšiuok ir tu".
Pasitikdami pavasarį 2a ir 4a klasės mokiniai pasirūpino grįžtančiais paukščiais. Mokinių tėvai, mokytojos R. Jašinskienė ir K. Sederevičienė organizavo išvyką į Linkaičių mišką. Kartu su Radviliškio miškų urėdijos darbuotojais dalyvavo inkilų kėlimo akcijoje ,,Kiekvienam paukšteliui po namelį".
Kovo 18 dieną progimnazijoje organizuota akcija ,,Pasitinkant Pasaulinę Žemės dieną" (A. Švėgždienė , Ž. Gelažienė, I. Kasperavičiūtė) PUG, 1 – 4 klasių mokiniams. Akcijos metu Mažųjų ekologų ir Jaunųjų gamtininkų ,,Mažieji lutučiukai" būrelių nariai sveikino PUG, 1 – 4 klasių mokinius, mokytojus, kitus progimnazijos bendruomenės narius su atkeliavusiu pavasariu įteikdami po pagamintą gėlytę, paukštelį ar drugelį – simbolinius pavasario pranašus, primindami, kad kovo 20 diena – Žemės diena. Ragino prisijungti prie viso pasaulio žmonių iniciatyvos saugant gamtą, mažinant Žemės taršą, nepamirštant ir ,,Žemės valandos 2016 " akcijos , kuomet gyventojai ir įvairios organizacijos valandai išjungia visą gyvybiškai nebūtiną apšvietimą.
Pasitinkant Žemės dieną, mokinių veikla buvo įdomi, kupina teigiamų emocijų ir svarbiausia - prasminga, ugdanti mokinių ekologinę kultūrą, palankų santykį su gamta. Juk Žemės išsaugojimu privalome rūpintis visi - ir maži, ir dideli. Šiandien, rytoj, kiekvieną dieną...

A. Švėgždienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Dėl vaikų, kurie yra gimę 2010 metais, ugdymo

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sueina 6 metai, privalo lankyti švietimo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupę.
Kviečiame tėvus (globėjus), auginančius tokio amžiaus vaikus, artimiausiu metu pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes (vaikai šias grupes gali lankyti ir lopšeliuose – darželiuose, daugiafunkciuose centruose ir kt.).
Jei vaikas gyvena kaime, t.y. nuo mokyklos toliau kaip 3 kilometrai, bus pavežamas į artimiausią švietimo įstaigą. Prašymus galima pildyti ir elektroniniu būdu www.radviliskis.lt „Priėmimas į darželius".
Atvykę į progimnaziją turite rašyti prašymą Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę, pateikti vaiko gimimo liudijimą.

Laukiame atvykstant
Progimnazijos administracija

Mieli vaižgantiečiai,

Velykosvis aukščiau kildama mus sveikina saulė. Kiekviena pavasario diena džiugina gaivumu, naujumu ir gyvybe... Margutis, pavasario simbolis, jau rieda į visų mūsų namus. Būkite nuoširdūs Šv. Velykų laukime. Lai pavasarėjanti aplinka mums visiems dalina šilumą, šviesą, džiaugsmą, o Šv. Velykų rytas pasipuošia meile ir dėkingumu.

Šviesių ir jaukių Šv. Velykų
Nijolė Krušienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorė